Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 588-589 Rasta: 2

588 Jėzus piktino fariziejus valgydamas su muitininkais ir nusidėjėliais396 lygiai taip draugiškai, kaip ir su jais.397 Tiems iš jų, „kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino“ (Lk 18, 9),398 Jėzus sakė: „Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių“ (Lk 5, 32). Maža to, fariziejams Jis pareiškė, kad nuodėmei esant visuotinei,399 tie, kurie tariasi esą nereikalingi išganymo, patys savo valia tampa akli.400

589 Jėzus ypač juos piktino tuo, kad savo gailestingą elgesį su nusidėjėliais tapatino su paties Dievo laikysena jų atžvilgiu.401 Net davė suprasti, jog, valgydamas su nusidėjėliais,402 Jis juos priima į mesijinę puotą.403 Tačiau religinę Izraelio vyresnybę į keblią padėtį Jėzus labiausiai statė atleisdamas nuodėmes. Argi jie nebuvo teisūs nuogąstaudami: „Kas gi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas?!“ (Mk 2, 7). Atleisdamas nuodėmes, Jėzus arba piktžodžiauja, nes, būdamas žmogus, laiko save lygiu Dievui,404 arba sako tiesą ir savuoju Asmeniu įkūnija bei apreiškia Dievo vardą.405

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

396Plg. Lk 5, 30.

397Plg. Lk 7, 36; 11, 37; 14, 1.

398Plg. Jn 7, 49; 9, 34.

399Plg. Jn 8, 33–36.

400Plg. Jn 9, 40–41.

401Plg. Mt 9, 13; Oz 6, 6.

402Plg. Lk 15, 1–2.

403Plg. Lk 15, 23–32.

404Plg. Jn 5, 18; 10, 33.

405Plg. Jn 17, 6.26.