Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik klausimai ir jų sąsajos su KBK

Septyni gerieji darbai kūnui

1. Išalkusį pavalgydinti. 
2. Ištroškusį pagirdyti. 
3. Vargšą aprengti. 
4. Keleivį priglausti. 
5. Kalinį sušelpti. 
6. Ligonį aplankyti. 
7. Mirusį palaidoti.

 

KBK nuorodos