Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Biblijos santrumpos

Apd Apaštalų darbai
Apr Apreiškimas Jonui
Ef Laiškas efeziečiams
Ez Ezekielio knyga
Fil Laiškas filipiečiams
Gal Laiškas galatams
Įst Pakartoto Įstatymo knyga
Išėjimo knyga
Iz Izaijo knyga
Jn Evangelija pagal Joną
1 Jn Pirmasis Jono laiškas
Jok Jokūbo laiškas
1 Kar Pirmoji Karalių knyga
Kol Laiškas kolosiečiams
1 Kor Pirmasis laiškas korintiečiams
2 Kor Antrasis laiškas korintiečiams
Lk Evangelija pagal Luką
2 Mak Antroji Makabėjų knyga
Mk Evangelija pagal Morkų
Mt Evangelija pagal Matą
Pr Pradžios knyga
Ps Psalmynas
1 Pt Pirmasis Petro laiškas
2 Pt Antrasis Petro laiškas
Rom Laiškas romiečiams
1 Tes Pirmasis laiškas tesalonikiečiams
2 Tes Antrasis laiškas tesalonikiečiams
2 Tim Antrasis laiškas Timotiejui
Tit Laiškas Titui
Žyd Laiškas žydams

 

KBK nuorodos