Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Liturgijos įvairovė ir slėpinio vienybė

247.  Kodėl vieną Kristaus slėpinį Bažnyčia švenčia pagal įvairias liturgijos tradicijas?

1200-12041207-1209Todėl, kad neišmatuojamas Kristaus slėpinio turtingumas neišsemiamas viena liturgijos tradicija. Tad nuo pat pradžių šis turtingumas įvairiose tautose ir kultūrose buvo išreiškiamas nuostabiai įvairiomis ir viena kitą papildančiomis raiškos formomis.

248.  Kas laiduoja šios formų daugybės vienybę?

1209Ištikimybė apaštalų tradicijai, t. y. iš apaštalų gautoji, apaštališkosios įpėdinystės paženklintoji bei laiduojamoji tikėjimo ir sakramentų bendrystė. Bažnyčia yra katalikiška, t. y. visuotinė; į savo vienybę ji gali įimti visus tikruosius kultūrų turtus.

249.  Ar liturgijoje viskas nekintama?

1205-1206Liturgijoje, ypač sakramentų liturgijoje, yra Dievo įsteigtų nekintamų elementų, ištikimai saugomų Bažnyčios. Taip pat yra kisti galinčių elementų, kuriuos ji gali ir kartais net privalo pritaikyti prie įvairių tautų kultūrų.