Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Dešimt įsakymų

Dešimt įsakymų

Išėjimo 20, 2–17

Pakartoto Įstatymo 5, 6–21

Katechetinė formulė95

Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Aš esu Viešpats, tavo Dievas:
Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.
Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme.
Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
Neturėsi kitų dievų, tiktai mane. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
Nenaudosi piktam VIEŠPATIES,
savo Dievo, vardo,
nes VIEŠPATS nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam Jo vardą.
Nenaudosi piktam VIEŠPATIES, savo Dievo vardo... Netark Dievo vardo be reikalo.
Atsimink,
kad švęstum šabo dieną.
Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir ją pašventino.
Laikysies šabo dienos ir švęsi ją. Švęsk sekmadienį.
Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, tau skiria. Gerbk savo tėvą ir motiną. Gerbk savo tėvą ir motiną.
Nežudysi. Nežudysi. Nežudyk.
Nesvetimausi. Nesvetimausi. Nepaleistuvauk.
Nevogsi. Nevogsi. Nevok.
Neliudysi melagingai prieš savo artimą. Neliudysi melagingai prieš savo artimą. Nekalbėk netiesos.
Negeisi
savo artimo namų:
negeisi
savo artimo žmonos
ar vergo
ir vergės,
ar jaučio, ar asilo,
ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.
Negeisi
savo artimo žmonos.
Netrokši [...]
bet ko, kas priklauso tavo artimui.
Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters.
Negeisk svetimo turto.

 

 

 

 

KBK išnašos

95Catechismus Catholicus, cura et studio P. Card. Gasparri concinnatus, Vatikanas, 1933, p. 23–24.