Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

 

Visiems, kurie nori sistemingai pažinti tikėjimo turinį, vertinga ir būtina pagalbinė priemonė bus Katalikų Bažnyčios katekizmas. Jis yra vienas svarbiausių Vatikano II Susirinkimo vaisių. <...> ten spindi mokymo lobis, Bažnyčios per dutūkstantmetę istoriją sukauptas, sergėtas ir perduotas. Nuo Šventojo Rašto iki Bažnyčios tėvų, nuo teologijos mokytojų iki šventųjų šimtmečių tėkmėje Katekizmas nenykstamai primena daugybę būdų, kuriais Bažnyčia apmąstė tikėjimą ir tobulino mokymą, siekdama suteikti tikintiesiems tikrumo jų tikėjimo gyvenime.
BENEDIKTAS XVI. Porta fidei, 11

Apie KBK

KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS

Vilnius: „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2015.
980 p.
ISBN 978-9955-29-210-4
KNYGĄ RASITE KATALIKŲ KNYGYNUOSE.

© Libreria Editrice Vaticana, 1997
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 2015
© UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2015

Libreria Editrice Vaticana omnia vindicat iura. Sine eiusdem licentia scripto data nemini liceat hunc Compendium denuo imprimere aut in aliam linguam vertere.

„Libreria Editrice Vaticana“ pasilieka sau visas leidybines teises. Be jos duoto raštiško sutikimo neleidžiama Katekizmo spausdinti arba versti į kitą kalbą.

Pirmasis KBK leidimas lietuvių kalba (vertimas iš prancūzų kalba 1992 m. paskelbto teksto) išleistas 1997 m. Jis, įvedus privalomus pataisymus, buvo anksčiau paskelbtas svetainėje katekizmas.lcn.lt ir dabar prieinamas kbk1996p2003. Antrasis lietuviškas leidimas – nauja vertimo redakcija pagal norminį lotynišką tekstą – išleistas 2012 m.

Šiame projekte naudojamas lietuviškas tekstas iš naujausio, trečiojo leidimo (2015 m.), kuris iš esmės nesiskiria nuo antrojo leidimo teksto.

KBK tekstą SKAITYKITE arba STUDIJUOKITE (matydami sąsajas su KBKS ir pan.) nuo pradžių arba per TEMINĘ RODYKLĘ / IŠSAMŲ TURINĮ. Galima pavartyti ir PDF: ĮVADINIAI DOKUMENTAI IR PRATARMĖ

Straipsniai apie Katalikų Bažnyčios katekizmą


Šaltiniai
biblija.lt
Vatikano II Susirinkimo dokumentai: EISkatalikai.lt
Kiti Bažnyčios mokymo šaltiniai: EISkatalikai.lt
Partneriai ir rėmėjai
www.lkrsalpa.org
www.katalikuleidiniai.lt
 
Kiti katekizmai ir susijusi literatūra