Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Antras poskyris. Velykinio slėpinio sakramentinis šventimas

1135S-233Liturginė katechezė pirmiausia apima sakramentinės ekonomijos aiškinimą (pirmas poskyris). Ją suvokus, išryškėja liturgijos šventimo naujybė. Tad šiame poskyryje bus kalbama apie Bažnyčios sakramentų šventimą. Apžvelgsime tai, kas, nepaisant skirtingų liturginių tradicijų, jose yra bendra visų septynių sakramentų šventimui; kas būdinga kiekvienam paskiram sakramentui, aptarsime vėliau. Šioje pamatinėje, sakramentiniam šventimui skirtoje katechezėje bus atsakyta į tikintiesiems pirmiausia čia iškylančius klausimus, būtent:

— Kas švenčia?

— Kaip švęsti?

— Kada švęsti?

— Kur švęsti?

 

 

 

 

KBKS nuorodos

1135-1137, 1187233. Kas veikia liturgijoje?

Liturgijoje veikia „visas Kristus“ (Christus Totus), Galva ir Kūnas. Kaip Vyriausiasis Kunigas, jis švenčia su savo Kūnu – dangaus ir žemės Bažnyčia.

KBKS 233 kontekstas