Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

 

„Studijuokite Katekizmą! Tai mano karčiausias troškimas. Studijuokite su užsidegimu ir kantrybe! Studijuokite jį savo kambario tyloje, skaitykite dviese su draugu, kurkite lavinimosi grupes ir tinklus, bendraukite internetu. Jūsų tikėjimas turi būti labiau įsišaknijęs nei jūsų tėvų kartos tikėjimas.“
BENEDIKTAS XVI. Jaunimo katekizmo pratarmė

YOUCAT klausimų sąrašas

Šalia YOUCAT klausimo laužtiniuose skliaustuose nurodytos [ KBK susijusios nuorodos ]. Jos yra su linkais į atitinkamą KBK teksto vietą.

 • 1. Dėl ko esame žemėje? 1-3, 358
 • 2. Kodėl Dievas mus sukūrė? 1-3
 • 3. Kodėl ieškome Dievo? 27-30
 • 4. Ar galime pažinti Dievo buvimą? 31-36, 31-36, 44-47
 • 5. Kodėl žmonės neigia Dievą, jei gali Jį pažinti savo protu? 37-38
 • 6. Ar apskritai yra sąvokų Dievui apibrėžti? Ar prasminga apie Jį kalbėti? 39-43, 48
 • 7. Kodėl Dievas turėjo pasirodyti, kad žinotume, koks Jis yra? 50-53, 68-69
 • 8. Kaip Dievas apsireiškia Senajame Testamente? 54-64, 70-72
 • 9. Ką Dievas liudija apie save, atsiųsdamas mums savo Sūnų? 65-66, 73
 • 10. Ar Dievas viską pasakė per savo Sūnų, ar Apreiškimas vis dar vyksta? 66-67
 • 11. Kodėl mes perduodame tikėjimą kitiems? 91
 • 12. Iš kur mes žinome, kas yra tikrasis tikėjimas? 76, 80-82, 85-87, 97, 100
 • 13. Ar Bažnyčia gali klysti tikėjimo klausimais? 80-82, 85-87, 92, 100
 • 14. Ar Šventasis Raštas iš tiesų yra Dievo žodis? 103-107
 • 15. Kaip Šventasis Raštas gali būti Tiesa, jei ne viskas, kas jame parašyta, yra teisinga? 106-107, 109
 • 16. Kaip teisingai skaityti Šventąjį Raštą? 109-119, 137
 • 17. Kokią reikšmę krikščioniui turi Senasis Testamentas? 121-123, 128-130, 140
 • 18. Kokią reikšmę krikščioniui turi Naujasis Testamentas? 124-127, 128-130, 140
 • 19. Kokį vaidmenį Šventasis Raštas vaidina Bažnyčioje? 103-104, 131-133, 141
 • 20. Kaip mums atsakyti Dievui, kai Jis į mus prabyla? 142-149
 • 21. Kas yra tikėjimas? 153-165, 179-180, 183-184
 • 22. Tikėti – kaip tai vyksta? 150-152
 • 23. Ar tikėjimas prieštarauja gamtos mokslams? 159
 • 24. Ką bendro mano tikėjimas turi su Bažnyčia? 166-169, 181
 • 25. Kam reikalingi tikėjimo apibrėžimai ir formulės? 170-174
 • 26. Kas yra tikėjimo išpažinimai? 185-188, 192-197
 • 27. Kaip atsirado tikėjimo išpažinimai? 188-191
 • 28. Koks yra apaštalų tikėjimo išpažinimas? 194
 • 29. Nikėjos-Konstantinopolio Simbolis 195
 • 30. Kodėl išpažįstame vieną Dievą? 200-202, 228
 • 31. Kodėl Dievas save įvardija? 203-213, 230-231
 • 32. Ką reiškia pasakymas, kad Dievas yra Tiesa? 214-217
 • 33. Ką reiškia pasakymas, kad Dievas yra Meilė? 218-221
 • 34. Ką daryti, kad pažintum Dievą? 222-227, 229
 • 35. Mes tikime į vieną Dievą ar tris? 232-236, 249-256, 261, 265-266
 • 36. Ar įmanoma žmogaus protu atskleisti, kad Dievas yra Trejybė? 237
 • 37. Kodėl Dievą vadiname Tėvu? 238-240
 • 38. Kas yra Šventoji Dvasia? 243-248, 263-264
 • 39. Ar Jėzus yra Dievas? Ar Jis priklauso prie Švenčiausiosios Trejybės? 243-260
 • 40. Ar Dievas viską gali? Ar Jis visagalis? 268-278
 • 41. Ar gamtos mokslai neigia Kūrėją? 282-289
 • 42. Ar galima pripažinti evoliuciją ir vis dėlto tikėti į Kūrėją? 282-289
 • 43. Ar pasaulis – atsitiktinumo padarinys? 295-301, 317-318, 320
 • 44. Kas sukūrė pasaulį? 290-292, 316
 • 45. Ar gamtos dėsniai ir daiktų prigimčiai būdinga tvarka taip pat kilo iš Dievo? 339, 346, 354
 • 46. Kodėl Pradžios knygoje Sukūrimas vaizduojamas kaip šešių dienų darbas? 337-342
 • 47. Kodėl Dievas septintą dieną ilsėjosi? 349
 • 48. Kodėl Dievas sukūrė pasaulį? 293-294, 319
 • 49. Ar Dievas veikia pasaulį ir mano gyvenimą? 302-305
 • 50. Kaip žmogus bendradarbiauja su dieviškąja Apvaizda? 307-308
 • 51. Jei Dievas visagalis ir visažinis, kodėl Jis leidžia blogiui egzistuoti? 309-314, 324
 • 52. Kas yra dangus? 325-327
 • 53. Kas yra pragaras? 1033-1036
 • 54. Kas yra angelai? 328-333, 350-351
 • 55. Ar galima susisiekti su angelais? 334-336, 352
 • 56. Ar žmogus kūrinijoje turi išskirtinę vietą? 343-344, 353
 • 57. Kaip žmogus turi elgtis su gyvūnais ir kitais kūriniais? 344, 345
 • 58. Ką reiškia pasakymas, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą? 255-357, 380
 • 59. Kodėl Dievas sukūrė žmogų? 658
 • 60. Kodėl Jėzus yra didžiausias pasaulio pavyzdys? 358-359, 381
 • 61. Kodėl visi žmonės yra lygūs? 360-361
 • 62. Kas yra siela? 362-365, 382
 • 63. Iš kur žmogus gavo sielą? 366-368, 382
 • 64. Kodėl Dievas sukūrė vyrą ir moterį? 369-373, 383
 • 65. Kaip žiūrėti į žmogų, kuris jaučia lytinį potraukį prie tos pačios lyties žmogaus? 2358-2359
 • 66. Ar Dievo plane numatytos žmonių kančios ir mirtis? 374-379, 384, 400
 • 67. Kas yra nuodėmė? 385-390
 • 68. Gimtoji nuodėmė? Kuo mes dėti, kad Adomas ir Ieva nusidėjo? 388-389, 402-404
 • 69. Ar gimtoji nuodėmė verčia mus nusidėti? 405
 • 70. Kaip Dievas mus saugo nuo blogio? 410-412, 420-421
 • 71. Kodėl pasakojimai apie Jėzų Kristų vadinami Evangelija, t. y. Gerąja Naujiena? 422-429
 • 72. Ką reiškia vardas Jėzus? 430-435, 452
 • 73. Kodėl Jėzus turi prievardį Kristus? 436-440, 453
 • 74. Ką reiškia pasakymas, kad Jėzus yra Dievo viengimis Sūnus? 441-445, 454
 • 75. Kodėl krikščionys į Kristų kreipiasi „Viešpatie“? 446-451, 455
 • 76. Kodėl Dievas tapo žmogumi? 456-460
 • 77. Ką reiškia pasakymas, kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras Žmogus? 464-467, 469
 • 78. Kodėl Jėzų mes galime suvokti tik kaip slėpinį? 525-530, 536
 • 79. Ar Jėzus kaip mes turėjo sielą, dvasią ir kūną? 470-476
 • 80. Kodėl Marija yra Mergelė? 484-504, 508-510
 • 81. Ar Marija turėjo, be Jėzaus, daugiau vaikų? 500, 510
 • 82. Ar ne papiktinimas Mariją vadinti Dievo Motina? 495, 509
 • 83. Ką reiškia žodžiai: „Nekaltasis Marijos prasidėjimas“? 487-492, 508
 • 84. Ar Marija buvo tik Dievo įrankis? 493-494, 508-511
 • 85. Kodėl Marija yra ir mūsų Motina? 963-966, 973
 • 86. Kodėl Jėzus 30 metų gyveno nesiskelbdamas viešumoje? 531-534, 564
 • 87. Kodėl Jėzus leidosi Jono pakrikštijamas, nors buvo be nuodėmės? 533-537, 565
 • 88. Kodėl Jėzus buvo gundomas? Ar Jis iš tikrųjų galėjo būti sugundytas? 538-540, 566
 • 89. Kam Jėzus žada Dievo Karalystę? 541-546, 567
 • 90. Ar iš tikrųjų Jėzus darė stebuklus, ar tai tik pamaldžios pasakos? 547-550
 • 91. Kodėl Jėzus darė stebuklus? 547-550
 • 92. Kodėl Jėzus pašaukė apaštalus? 551-553, 567
 • 93. Kokia Kristaus atsimainymo ant kalno prasmė? 554-556, 568
 • 94. Ar Jėzus žinojo mirsiąs, kai įžengė į Jeruzalę? 557-560, 569-570
 • 95. Kodėl Jėzus savo mirties ir prisikėlimo diena išsirinko žydų Paschos šventę? 571-573
 • 96. Kodėl Jėzų, ramybę įkūnijantį žmogų, nuteisė mirti ant kryžiaus? 574-576
 • 97. Ar žydai kalti dėl Jėzaus mirties? 597-598
 • 98. Ar Dievas norėjo savo Sūnaus mirties? 599-609, 620
 • 99. Kas atsitiko per Paskutinę vakarienę? 610-611
 • 100. Ar Jėzus ant Alyvų kalno naktį prieš savo mirtį iš tikrųjų jautė mirties baimę? 612
 • 101. Kodėl Jėzus mus atpirko būtent ant kryžiaus? 613-617, 622-623, 675-677
 • 101. Kas bus pasaulio pabaigoje? 613-617, 622-623, 675-677
 • 102. Kodėl ir mes turime susitaikyti su sielvartu, skausmu, kančiomis, „pasiimti savo kryžių“ ir taip sekti Kristumi? 618
 • 103. Ar Jėzus iš tikrųjų mirė – o gal Jo mirtis buvo netikra, todėl Jis prisikėlė? 627
 • 104. Ar galima būti krikščionimi ir netikėti prisikėlimu? 631, 638, 651
 • 105. Kodėl mokiniai įtikėjo, kad Jėzus prisikėlė? 640-644, 656
 • 106. Ar yra Jėzaus prisikėlimo įrodymų? 639-644, 647, 656-657
 • 107. Ar Jėzus po prisikėlimo grįžo į savo žemėje turėtą kūną? 645-646
 • 108. Kas pasikeitė pasaulyje po prisikėlimo? 655, 658
 • 109. Ką reiškia pasakymas, kad Jėzus įžengė į dangų? 659-667
 • 110. Kodėl Jėzus Kristus yra viso pasaulio Viešpats? 668-674, 680
 • 112. Kaip Kristus teis mus ir visą pasaulį? 678-679, 681-682
 • 113. Ką reiškia žodžiai: „tikiu į Šventąją Dvasią“? 683-686
 • 114. Koks Šventosios Dvasios vaidmuo Jėzaus gyvenime? 689-691, 702-731
 • 115. Kaip vadinama ir kokiais ženklais pasirodo Šventoji Dvasia? 691-693
 • 116. Ką reiškia pasakymas, kad Šventoji Dvasia kalbėjo per pranašus? 683-688, 702-720
 • 117.Kaip Šventoji Dvasia galėjo veikti Marijoje, su Marija ir per Mariją? 721-726
 • 118. Kas atsitiko per Sekmines? 731-733
 • 119. Ką Šventoji Dvasia veikia Bažnyčioje? 733-741, 747
 • 120. Ką Šventoji Dvasia veikia mano gyvenime?
 • 121. Kas yra Bažnyčia? 748-757
 • 122. Kam Dievui reikia Bažnyčios? 758-781, 802-804
 • 123. Kokia Bažnyčios užduotis? 763-769, 774-776, 780
 • 124. Kodėl Bažnyčia yra daugiau nei institucija? 770-773, 779
 • 125. Kokia išskirtinė Dievo tautos savybė? 781-786
 • 126. Ką reiškia pasakymas, kad Bažnyčia yra Kristaus Kūnas? 787-795
 • 127. Ką reiškia pasakymas, kad Bažnyčia yra Kristaus Sužadėtinė? 796
 • 128. Ką reiškia pasakymas, kad Bažnyčia yra Šventosios Dvasios šventovė? 797-801, 809
 • 129. Kodėl Bažnyčia gali būti tik viena? 811-816, 655, 870
 • 130. Ar krikščionys nekatalikai yra mūsų seserys ir broliai? 817-819
 • 131. Ką turime daryti, kad krikščionys susivienytų? 820-822
 • 132. Kodėl Bažnyčia yra šventa? 823-829
 • 133. Kodėl mūsų Bažnyčia vadinama Katalikų Bažnyčia? 830-831, 849-856
 • 134. Kas priklauso Katalikų Bažnyčiai? 836-838
 • 135. Koks Bažnyčios požiūris į žydus? 839-840
 • 136. Koks Bažnyčios santykis su kitomis religijomis? 841-845
 • 137. Kodėl Bažnyčia yra apaštalinė? 857-860, 869, 877
 • 138. Kas sudaro vieną, šventą, visuotinę apaštalinę Bažnyčia? 871-876, 934, 935
 • 139. Ką vadiname pasauliečių pašaukimu? 897-913, 940-943
 • 140. Kodėl Bažnyčia nėra demokratinė organizacija? 874-879
 • 141. Kokia popiežiaus misija? 880-882, 936-937
 • 142. Ar vyskupai gali veikti ir mokyti kitaip nei popiežius, o popiežius – kitaip nei vyskupai? 880-890
 • 143. Ar iš tikrųjų popiežius neklystantis? 888-892
 • 144. Kokią užduotį vykdo vyskupai? 886-887, 893-896, 938-939
 • 145. Kodėl Jėzus nori, kad kai kurie žmonės pasirinktų neturtą, nesusituokusiųjų skaistumą ir klusnumą? 914-933, 944-945
 • 146. Ką vadiname šventųjų bendravimu? 946-962
 • 147. Kodėl šventųjų bendrijoje Mergelės Marijos vieta išskirtinė? 972
 • 148. Ar iš tikrųjų Mergelė Marija gali mums padėti? 967-970
 • 149. Ar galima Mergelę Mariją garbinti? 971
 • 150. Ar Bažnyčia iš tikrųjų gali atleisti nuodėmes? 981-983, 986-987
 • 151. Kaip nuodėmės atleidžiamos Bažnyčioje? 976-980, 984-987
 • 152. Kodėl mes tikime mirusiųjų prisikėlimą? 988-991
 • 153. Kodėl mes tikime kūno prisikėlimą? 988-991, 997-1001, 1015
 • 154. Kas mums nutinka po mirties? 992-1004, 1016-1018
 • 155. Kaip Kristus mums padeda mirties valandą, kai Juo pasitikime? 1005-1014, 1016, 1019
 • 156. Ką vadiname amžinuoju gyvenimu? 1020
 • 157. Ar po mirties mums teks stoti prieš Teismą? 1021-1022
 • 158. Ką vadiname dangumi? 1023-1026, 1053
 • 159. Ką vadiname skaistykla (lot. purgatorium)? 1030-1031
 • 160. Ar galime padėti skaistykloje esantiems mirusiesiems? 1032
 • 161. Ką vadiname pragaru? 1033-1037
 • 162. Jei Dievas yra Meilė, tai kaip gali būti pragaras? 1036-1037
 • 163. Ką vadiname Paskutiniu teismu? 1038-1041, 1058-1059
 • 164. Kaip pasaulis bus atbaigtas? 1042-1050, 1060
 • 165. Kodėl sakome Amen išpažindami savo tikėjimą? 1061-1065
 • 166. Kodėl Bažnyčioje taip dažnai švenčiamos pamaldos? 1066-1070
 • 167. Kas yra liturgija? 1077-1112
 • 168. Kodėl Bažnyčios ir kiekvieno tikinčiojo gyvenime liturgija yra prioritetas? 1074
 • 169. Kas mums atsitinka, kai švenčiame liturgiją? 1076
 • 170. Kas yra liturgijos šaltinis? 1077-1109
 • 171. Kas yra liturgijos esmė? 1085
 • 172. Kiek yra sakramentų ir kaip jie vadinami? 1210
 • 173. Kam apskritai reikalingi sakramentai? 1129
 • 174. Kodėl nepakanka tikėti Jėzų Kristų? Kam Dievas duoda dar ir sakramentus? 1084, 1146-1152
 • 175. Kodėl sakramentai teikiami Bažnyčioje? Kodėl jais kiekvienas negali naudotis kaip nori? 1117-1119, 1131
 • 176. Kokie sakramentai žmogui suteikiami tik vieną kartą? 1121
 • 177. Kodėl sakramentų sąlyga yra tikėjimas? 1122-1126
 • 178. Jei sakramento teikėjas nėra pakankamai šventas žmogus, ar sakramentas netenka savo galios? 1127-1128, 1131
 • 179. Kas švenčia liturgiją? 1136-1139
 • 180. Kaip mes dar vadiname liturgiją? 1145-1192
 • 181. Kodėl liturginėse apeigose tiek daug ženklų ir simbolių? 1145-1152
 • 182. Kam šventiems liturgijos ženklams dar reikia žodžių? 1153-1155, 1190
 • 183. Kodėl pamaldose skamba muzika ir kokia ji turi būti? 1156-1158, 1191
 • 184. Kaip liturgija veikia laiką? 1163-1165
 • 185. Kodėl liturgija kasmet kartojasi? 1163-1165, 1194-1195
 • 186. Ką laikome liturginiais (Bažnyčios) metais? 1168-1173, 1194-1195
 • 187. Ką mums reiškia sekmadienis? 1163-1167, 1193
 • 188. Ką vadiname Valandų liturgija? 1174-1178, 1196
 • 189. Kaip liturgija veikia erdvę, kurioje gyvename? 1179-1181, 1197-1198
 • 190. Kas yra krikščioniški šventi pastatai – Dievo namai? 1179-1186, 1197-1199
 • 191. Kurios liturginės šventųjų pastatų vietos yra pagrindinės? 1182-1188
 • 192. Ar Bažnyčia gali keisti ir atnaujinti liturgiją? 1200-1209
 • 193. Ar yra vidinė visus sakramentus siejanti logika? 1210-1211
 • 194. Kas yra Krikštas? 1213-1216, 1276-1278
 • 195. Kaip teikiamas Krikšto sakramentas? 1229-1245, 1278
 • 196. Kas gali būti krikštijamas ir ko reikalaujama iš norinčio pasikrikštyti? 1246-1254
 • 197. Kodėl Bažnyčia krikštija kūdikius? 1250, 1282
 • 198. Kas gali teikti Krikštą? 1256, 1284
 • 199. Ar tikrai tik Krikštas yra kelias į išganymą? 1257-1261, 1281, 1283
 • 200. Kas įvyksta per Krikštą? 1262-1274, 1279-1280
 • 201. Kodėl per Krikštą gauname vardą? 2156-2159, 2165-2167
 • 202. Kodėl Krikšto vardą reikia pasirinkti iš didžiųjų šventųjų vardų? 2156-2159, 2165
 • 203. Kas yra Sutvirtinimas? 1285-1314
 • 204. Kas rašoma Šventajame Rašte apie Sutvirtinimo sakramentą? 1285-1288, 1315
 • 205. Kas įvyksta per Sutvirtinimą? 1302-1305, 1317
 • 206. Kas gali būti sutvirtintas ir ko reikalaujama iš sutvirtinamojo? 1306-1311, 1319
 • 207. Kas gali teikti Sutvirtinimo sakramentą? 1312-1314
 • 208. Kas yra Šventoji Eucharistija? 1322, 1324, 1409
 • 209. Kada Kristus įsteigė Eucharistiją? 1323, 1337-1340
 • 210. Kaip Kristus įsteigė Eucharistiją? 1337-1340
 • 211. Kaip Bažnyčia vertina Eucharistiją? 1325
 • 212. Kaip vadiname Jėzaus Vakarienę, Jėzaus Pokylį su mumis ir kodėl? 1328-1332
 • 213. Kurie šv. Mišių elementai būtini? 1346-1347
 • 214. Kaip vyksta šv. Mišios? 1348-1355
 • 215. Kas vadovauja Eucharistijai? 1348
 • 216. Kokiu būdu Kristus dalyvauja, kai švenčiame Eucharistiją? 1362-1367
 • 217. Kas vyksta Bažnyčioje, kai švenčiame Eucharistiją? 1368-1372, 1414
 • 218. Kaip teisingai garbinti Viešpatį duonoje ir vyne? 1378-1381, 1418
 • 219. Kaip dažnai katalikas turi švęsti Eucharistiją? 1389, 1417
 • 220. Kaip turiu būti pasirengęs priimti šv. Eucharistiją? 1389, 1417
 • 221. Kaip šv. Komunija mus pakeičia? 1391-1397, 1416
 • 222. Ar Eucharistija gali būti dalijama ir krikščionims nekatalikams? 1398-1401
 • 223. Kodėl šv. Eucharistija yra išankstinis dalyvavimas amžinajame gyvenime? 1402-1405
 • 224. Kodėl Kristus dovanojo mums Atgailos sakramentą ir Ligonių patepimą? 1420-1421
 • 225. Kaip dar vadinamas Atgailos sakramentas? 1422-1424, 1486
 • 226. Mes turime Krikštą, sutaikinantį mus su Dievu, tai kam mums Sutaikinimo sakramentas? 1425-1426
 • 227. Kas įsteigė Atgailos sakramentą? 1439, 1485
 • 228. Kas gali atleisti nuodėmes? 1441-1442
 • 229. Kas priverčia žmogų gailėtis? 1430-1433, 1490
 • 230. Kas yra atgaila? 1434-1439
 • 231. Ko reikia, kad krikščionis gautų nuodėmių atleidimą per Atgailos sakramentą? 1448
 • 232. Kaip atlikti išpažintį? 1450-1460, 1490-1492, 1494
 • 233. Kokias nuodėmes reikia išpažinti? 1457
 • 234. Nuo kada būtina išpažinti sunkias nuodėmes? Kaip dažnai reikia atlikti išpažintį? 1457
 • 235. Ar atlikti išpažintį, jei nesi padaręs sunkios nuodėmės? 1458
 • 236. Kodėl tik kunigas gali atleisti nuodėmes? 1461-1466, 1495
 • 237. Ar yra tokių sunkių nuodėmių, kurių paprastas kunigas negali išrišti? 1463
 • 238. Ar gali kunigas kam nors pasakoti, ką išgirsta per išpažintį? 1467
 • 239. Kokie yra išpažinties vaisiai? 1468-1470, 1496
 • 240. Kaip liga aiškinama Senajame Testamente? 1502
 • 241. Kodėl Jėzus rūpinosi ligoniais? 1503-1505
 • 242. Kodėl Bažnyčia turi itin rūpintis ligoniais? 1506-1510
 • 243. Kam suteikiamas Ligonių patepimo sakramentas? 1514-1515, 1528-1529
 • 244. Kaip teikiamas Ligonių patepimo sakramentas? 1517-1519, 1531
 • 245. Kokie Ligonių patepimo sakramento vaisiai? 1520-1523, 1532
 • 246. Kas gali teikti Ligonių patepimo sakramentą? 1516, 1530
 • 247. Ką vadiname viatiku? 1524-1525
 • 248. Kokie yra bendruomenei tarnavimo sakramentai? 1533-1535
 • 249. Kas vyksta per Šventimus? 1538
 • 250. Kaip Bažnyčia aiškina Šventimų sakramentą? 1539-1553, 1592
 • 251. Kokie yra Šventimų laipsniai? 1554, 1593
 • 252. Kas vyksta per Vyskupo šventimus? 1555-1559
 • 253. Kaip svarbus vyskupas katalikui? 1560-1561
 • 254. Kas vyksta per kunigų Šventimus? 1562-1568
 • 255. Kas vyksta per diakonų Šventimus? 1569-1571
 • 256. Kas gali gauti Šventimų sakramentą? 1577-1578
 • 257. Ar tai, kad tik vyrai gali gauti Šventimų sakramentą, nėra moterų nuvertinimas? 1577-1578
 • 258. Kodėl Bažnyčia reikalauja, kad kunigai ir vyskupai laikytųsi celibato? 1579-1580, 1599
 • 259. Kuo skiriasi bendroji tikinčiųjų kunigystė nuo tarnybinės kunigystės? 1546-1553, 1592
 • 260. Kodėl vyras ir moteris skirti vienas kitam? 1601-1605
 • 261. Kaip įvyksta Santuokos sakramentas? 1625-1631
 • 262. Ko reikia, kad sakramentinė santuoka įvyktų? 1644-1654, 1664
 • 263. Kodėl sakramentinė santuoka yra neišardoma? 1605, 1612-1617, 1661
 • 264. Kas gresia santuokai? 1606-1608
 • 265. Ar visi žmonės pašaukti santuokai? 1618-1620
 • 266. Kaip švenčiamos bažnytinės jungtuvės? 1621-1624, 1663
 • 267. Ką daryti, jei katalikas (-ė) nori tuoktis su nekatalike (-u) krikščione (-iu)? 1633-1637
 • 268. Ar gali katalikai tuoktis su kitos religijos išpažinėjais? 1633-1637
 • 269. Ar gali susivaidiję sutuoktiniai išsiskirti? 1629, 1649
 • 270. Kaip Bažnyčia žiūri į tuos, kurie išsiskyrę sudarė naują santuoką? 1665, 2384
 • 271. Ką reiškia pasakymas, kad šeima yra mažoji Bažnyčia? 1655-1657
 • 272. Ką vadiname sakramentalijomis? 1667-1672, 1677-1678
 • 273. Ar Bažnyčia praktikuoja egzorcizmą? 1673
 • 274. Kaip Bažnyčia vertina vadinamąsias liaudies maldingumo praktikas? 1674-1676
 • 275. Ar galima pagerbti relikvijas? 1674
 • 276. Kokia yra maldingų kelionių prasmė? 1674
 • 277. Ką vadiname Kryžiaus kelio pamaldomis? 1674-1675
 • 278. Kaip laidojami krikščionys? 1686-1690
 • 279. Kodėl kad būtume geri ir teisūs, mums reikia tikėjimo ir sakramentų? 1691-1695
 • 280. Kaip krikščionys pagrindžia žmogaus orumą? 1699-1715
 • 281. Kodėl mes ilgimės laimės? 1718-1719, 1725
 • 282. Ar Šventajame Rašte nurodytas kelias į laimę? 1716-1717
 • 283. Kokie yra Palaiminimai? 1716
 • 284. Kodėl Palaiminimai tokie svarbūs? 1716-1717, 1725-1726
 • 285. Ką vadiname Amžinąja palaima? 1720-1724, 1729
 • 286. Kas yra laisvė ir kam ji reikalinga? 1730-1733, 1743-1744
 • 287. Ar laisvė pasirinkti reiškia ir laisvę pasirinkti blogį? 1730-1733, 1743-1744
 • 288. Ar žmogus atsakingas už viską, ką jis daro? 1734-1737, 1745-1746
 • 289. Ar reikia žmogui laisvos valios, jei jis apsisprendžia už blogį? 1738, 1740
 • 290. Kaip Dievas mums padeda tapti laisviems? 1739-1742, 1748
 • 291. Kaip žmogui atskirti, ar jo veiksmai geri ar blogi? 1749-1754, 1757-1758
 • 292. Ar galima daryti blogį dėl gėrio? 1755-1756, 1759-1761
 • 293. Kodėl Dievas davė mums aistras? 1762-1766, 1771-1772
 • 294. Ar esi nusidėjėlis, jei patiri aistrą? 1767-1770, 1773-1775
 • 295. Ką vadiname sąžine? 1776-1779
 • 296. Ar galima žmogų versti veikti prieš jo sąžinę? 1780-1782, 1798
 • 297. Ar galima išsiugdyti sąžinę? 1783-1788, 1799-1800
 • 298. Ar žmogus, kuris blogai veikia paklusdamas savo sąžinei, nusikalsta Dievui? 1790-1794, 1801-1802
 • 299. Ką vadiname dorybe? 1803, 1833
 • 300. Kodėl mes turime save ugdyti? 1804-1805, 1810-1811, 1834, 1839
 • 301. Kaip tapti protingam? 1806, 1835
 • 302. Koks elgesys yra teisingas? 1807, 1836
 • 303. Koks žmogus yra tvirtas? 1809, 1837
 • 304. Kodėl susivaldymas yra dorybė? 1809, 1838
 • 305. Kokios yra dieviškosios dorybės? 1812-1813, 1840
 • 306. Kodėl tikėjimas, viltis ir meilė yra dorybės? 1812-1813, 1840-1841
 • 307. Ką vadiname tikėjimu? 1814-1816, 1842
 • 308. Ką vadiname viltimi? 1817-1821, 1843
 • 309. Ką vadiname meile? 1822-1829, 1844
 • 310. Kokiomis Šventosios Dvasios dovanomis mes apdovanoti? 1830-1831, 1845
 • 311. Kokie yra Šventosios Dvasios vaisiai? 1832
 • 312. Iš ko žmogus supranta, kad padarė nuodėmę? 1797, 1848, 1877-1880, 1890-1891
 • 312. Ar krikščionis gali būti individualistas? 1797, 1848, 1877-1880, 1890-1891
 • 313. Kodėl nusidėjęs žmogus turi prašyti Dievą atleidimo? 1847
 • 314. Iš kur žinome, kad Dievas yra gailestingas? 1846, 1870
 • 315. Ką laikome nuodėme? 1849-1851, 1871-1872
 • 316. Kuo skiriasi sunkiosios (mirtinos) nuodėmės nuo lengvųjų? 1852-1861, 1874
 • 317. Kaip išsivaduoti iš sunkiosios nuodėmės ir atkurti ryšį su Dievu? 1856
 • 318. Ką laikome ydomis? 1865-1867
 • 319. Ar mes atsakome už kitų žmonių nuodėmes? 1868
 • 320. Ar esama nuodėmingų struktūrų? 1869
 • 322. Kas svarbiau – visuomenė ar žmogus? 1881, 1892
 • 323. Kaip atskiram žmogui integruotis visuomenėje, kad laisvai skleistųsi jo sugebėjimai? 1883-1885, 1894
 • 324. Kokiais principais grindžiama visuomenė? 1886-1889, 1895-1896
 • 325. Kuo remiasi valdžia visuomenėje? 1897-1902, 1918-1919, 1922
 • 326. Kada valdžia veikia teisėtai? 1903-1904, 1921
 • 327. Kaip kuriama bendroji gerovė? 1907-1912, 1925, 1927
 • 328. Kuo prie bendrosios gerovės gali prisidėti kiekvienas žmogus? 1913-1917, 1926
 • 329. Ką vadiname socialiniu teisingumu? 1928-1933, 1943-1944
 • 330. Ar visi žmonės yra lygūs prieš Dievą? 1934-1935, 1945
 • 331. Vis dėlto yra žmonių nelygybė. Kodėl? 1936-1938, 1946-1947
 • 332. Kuo pasireiškia krikščionių solidarumas su kitais žmonėmis? 1939-1942, 1948
 • 333. Ar yra prigimtinis, visiems žinomas dorinis įstatymas? 1949-1960, 1975, 1978-1979
 • 334. Koks prigimtinio dorinio įstatymo ir Senosios Sandoros Įstatymo santykis? 1961-1963, 1981
 • 335. Kokią reikšmę turi Senosios Sandoros Įstatymas? 1963-1964, 1981-1982
 • 336. Ką Jėzus sakė apie Senosios Sandoros Įstatymą? 1965-1972, 1977, 1983-1985
 • 337. Kaip mes būsime išganyti? 1987-1995, 2017-2020
 • 338. Ką vadiname malone? 1996-1998, 2005, 2021
 • 339. Kaip Dievo malonė mus veikia? 1999-2000, 2003-2004, 2023-2024
 • 340. Kaip Dievo malonė suderinama su mūsų laisve? 2001-2002, 2022
 • 341. Ar galima pelnyti dangų gerais darbais? 2005-2011, 2026-2027
 • 342. Ar mes visi turime tapti šventaisiais? 2012-2016, 2028-2029
 • 343. Kaip Bažnyčia padeda mums gyventi teisingą ir atsakingą gyvenimą? 2030-2031, 2047
 • 344. Kodėl Bažnyčia pasisako ir etiniais bei asmeninio gyvenimo klausimais? 2032-2040, 2049-2051
 • 345. Kokie yra Bažnyčios įsakymai? 2042-2043
 • 346. Kam reikalingi Bažnyčios įsakymai ir ar jie privalomi? 2041, 2048
 • 347. Kodėl dvilypė moralė yra rimtas ir sunkus priekaištas krikščionims? 2044-2046
 • 348. Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ (Mt 19, 16) 2052-2054, 2075-2076
 • 349. Kokie yra Dešimt įsakymų? 2052-2073
 • 350. Ar Dešimt įsakymų sudaro atsitiktinę grupę? 2069, 2079
 • 351. Ar Dešimt įsakymų neprarado aktualumo? 2070-2072
 • 352. Ką reiškia žodžiai: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas“ (Iš 20, 2)? 2083-2094, 2133-2134
 • 353. Kodėl garbiname Dievą? 2095-2105, 2135-2136
 • 354. Ar galima versti žmogų tikėti į Dievą? 2104-2109, 2137
 • 355. Ką reiškia žodžiai: „Neturėk kitų dievų, tik mane vieną“? 2110-2128, 2138-2140
 • 356. Ar ezoterika suderinama su tikėjimu? 2110-2128
 • 357. Ar ateizmas visada yra Pirmąjį įsakymą pažeidžianti nuodėmė? 2127-2128
 • 358. Kodėl Senasis Testamentas draudžia Dievo atvaizdus ir kodėl mes, krikščionys, to draudimo nesilaikome? 2129-2132, 2141
 • 359. Kodėl Dievas nori, kad Jo vardas būtų mums šventas? 2142-2149, 2150-2155, 2160-2162, 2163-2164
 • 360. Kodėl žegnojamės kryžiaus ženklu? 2157, 2166
 • 361. Kodėl krikščionis pakrikštijamas tam tikru vardu? 2158
 • 362. Kodėl Izraelyje švenčiamas šabas? 2168-2172, 2189
 • 363. Kaip Jėzus žiūri į šabą? 2173
 • 364. Kodėl krikščionys šabą pakeitė sekmadieniu? 2174-2176, 2190-2191
 • 365. Kaip krikščionys sekmadienį padaro Viešpaties diena? 2177-2186, 2192-2193
 • 366. Kodėl svarbu, kad valstybė gintų sekmadienį? 2188, 2192-2193
 • 367. Apie ką kalba Ketvirtas įsakymas, ir ko jis iš mūsų reikalauja? 2196-2200, 2247-2248
 • 368. Kokia vieta Dievo Sukūrimo plane skirta šeimai? 2201-2206, 2249
 • 369. Kodėl šeimos yra nepakeičiamos? 2207-2208
 • 370. Kodėl valstybė privalo ginti ir skatinti šeimą? 2209-2213, 2250
 • 371. Kaip vaikai gerbia savo tėvus? 2214-2220, 2251
 • 372. Kaip tėvai brangina ir gerbia savo vaikus? 2221-2231
 • 373. Kaip šeima turi ugdyti tikėjimą? 2226-2227
 • 374. Kodėl Dievas svarbesnis už šeimą? 2232-2233
 • 375. Kaip teisingai naudotis autoritetu ir valdžia? 2234-2237, 2254
 • 376. Kokios yra piliečių pareigos valstybei? 2238-2246
 • 377. Kada reikia nepaklusti valstybei? 2242-2246, 2256-2257
 • 378. Kodėl negalima atimti gyvybės nei sau, nei kitam? 2258-2262, 2318-2320
 • 379. Kas dar draudžiama įsakymu nežudyti? 2268-2283, 2322-2325
 • 380. Kodėl būtinos ginties atveju galima nužudyti žmogų? 2263-2265, 2321
 • 381. Kodėl Bažnyčia pasisako prieš mirties bausmę? 2266-2267
 • 382. Ar galima padėti numirti? 2278-2279
 • 383. Kodėl nutraukti nėštumo neleistina jokioje embriono raidos fazėje? 2270-2274, 2322
 • 384. Ar galima nutraukti nėštumą, jei vaisius nesveikas? 2270-2275
 • 385. Ar galima tirti gyvus embrionus ir jų kamienines ląsteles? 2275, 2323
 • 386. Kodėl Penktas įsakymas gina ir žmogaus kūno bei sielos vientisumą? 2284-2287, 2326
 • 387. Kaip mes elgiamės su savo kūnu? 2280, 2297-2298
 • 388. Ar sveikata labai svarbi? 2288-2290
 • 389. Kodėl vartoti narkotikus yra nuodėmė? 2290-2291
 • 390. Ar leistini eksperimentai su gyvais žmonėmis? 2292-2295
 • 391. Kodėl svarbu būti organų donoru? 2296
 • 392. Kas pažeidžia teisę į žmogaus kūno neliečiamybę? 2297-2298
 • 393. Kaip krikščionys padeda mirštančiajam? 2299
 • 394. Kaip krikščionys elgiasi su mirusiojo kūnu? 2300-2301
 • 395. Kas yra taika? 2304-2305
 • 396. Kaip krikščionis elgiasi supykęs, užsirūstinęs? 2302-2304
 • 397. Kaip Jėzus vertina nuostatą nenaudoti prievartos? 2311
 • 398. Ar krikščionys turi būti pacifistai? 2308
 • 399. Kada leistina panaudoti karinę jėgą? 2307-2309
 • 400. Ką reiškia pasakymas, kad žmogus yra lytinė būtybė? 2331-2333, 2335, 2392
 • 401. Ar viena kuri lytis yra viršesnė už kitą? 2331, 2335
 • 402. Ką vadiname meile? 2346
 • 403. Koks lytiškumo ir meilės santykis? 2337
 • 404. Kas yra skaisti meilė? Kodėl krikščionis turi būti skaistus? 2338
 • 405. Kaip gyventi skaisčiai? Kas padeda būti skaisčiam? 2338-2345
 • 406. Ar visi turi būti skaistūs, net ir susituokusieji? 2348-2349, 2394
 • 407. Kodėl Bažnyčia pasisako prieš ikisantuokinius lytinius santykius? 2350, 2391
 • 408. Kaip jaunuolis gali būti krikščionis gyvendamas ar anksčiau gyvenęs ikisantuokinį lytinį gyvenimą? 2337-2359
 • 409. Ar masturbacija yra nusižengimas meilei? 2352
 • 410. Ką vadiname paleistuvavimu? 2353
 • 411. Kodėl prostitucija laikoma viena iš paleistuvavimo formų? 2355
 • 412. Kodėl pornografijos gamyba ir vartojimas yra nuodėmė? 2523
 • 413. Kodėl išprievartavimas yra sunki nuodėmė? 2356
 • 414. Ką sako Bažnyčia apie prezervatyvų naudojimą kovojant su AIDS? 2337-2359
 • 415. Kaip Bažnyčia vertina homoseksualumą? 2358-2359
 • 416. Kokie esminiai krikščioniškosios santuokos bruožai? 2360-2361, 2397-2398
 • 417. Kokia santuokinių lytinių santykių prasmė? 2362-2367
 • 418. Kokią reikšmę santuokoje turi vaikas? 2378, 2398
 • 419. Kiek vaikų turi turėti krikščionių sutuoktinių pora? 2373
 • 420. Ar gali krikščionys sutuoktiniai reguliuoti nėštumus? 2368-2369, 2399
 • 421. Kodėl ne visos priemonės vaikui nepradėti yra geros? 2370-2372, 2399
 • 422. Ką daryti vaikų nesusilaukiančiai sutuoktinių porai? 2375, 2379
 • 423. Kaip Bažnyčia vertina skolintą motinystę ir dirbtinį apvaisinimą? 2374-2377
 • 424. Kas yra svetimavimas? Ar skyrybos leistinos? 2353, 2364-2365, 2382-2384
 • 425. Kodėl Bažnyčia yra prieš gyvenimą kartu be santuokos? 2390-2391
 • 426. Ką reguliuoja Septintas įsakymas? 2401
 • 427. Kodėl nėra absoliučios teisės į privačią nuosavybę? 2402-2406, 2452
 • 428. Kas yra vagystė ir ką draudžia Septintas įsakymas? 2408-2410
 • 429. Kokios taisyklės reguliuoja intelektinę nuosavybę? 2408-2409
 • 430. Kada mainai yra teisingi? 2411-2412
 • 431. Ar galima pasinaudoti mokesčių gudrybėmis? 2409
 • 432. Ar krikščioniui galima lošti biržoje ar internetu? 2413
 • 433. Kaip turime elgtis su bendra nuosavybe? 2409
 • 434. Ar gali krikščionis žaisti azartinius žaidimus, dalyvauti lažybose ir loterijose 2413
 • 435. Ar galima žmogų pirkti ir parduoti? 2414
 • 436. Kaip mes privalome elgtis su kūrinija? 2415
 • 437. Kaip privalome elgtis su gyvūnais? 2416-2418, 2456-2457
 • 438. Kodėl Katalikų Bažnyčia turi savo socialinį mokymą? 2419-2420, 2422-2423
 • 439. Kaip atsirado Bažnyčios socialinis mokymas? 2421
 • 440. Ar krikščionys įpareigoti dalyvauti politiniame ir visuomeniniame gyvenime? 2442
 • 441. Ką Bažnyčia sako apie demokratiją? 1922
 • 442. Kaip Bažnyčia žiūri į kapitalizmą ir rinkos ekonomiką? 2426
 • 443. Kokie vadybininkų ir verslininkų uždaviniai? 2432
 • 444. Ką Bažnyčios socialinis mokymas sako apie darbą ir nedarbą? 2426-2428, 2436
 • 445. Ką skelbia „darbo pirmenybės prieš kapitalą“ dėsnis? 2426, 2459-2460
 • 446. Koks Bažnyčios požiūris į globalizaciją? 2426, 2463
 • 447. Ar globalizacija tik politikos ir ekonomikos uždavinys? 2437-2442
 • 448. Ar skurdas ir atsilikimas yra neišvengiami? 2440
 • 449. Kaip krikščionys turi elgtis su varguoliais? 2443-2446
 • 450. Kokie yra gerieji darbai kūnui? 2447
 • 451. Kokie gerieji darbai sielai? 2447
 • 452. Ko iš mūsų reikalauja Aštuntas įsakymas? 2464, 2467-2468, 2483, 2485-2486
 • 453. Kaip Dievas ir mūsų santykis su tiesa yra susiję? 2465-2470, 2505
 • 454. Kaip mus įpareigoja tikėjimo tiesa? 2472-2474
 • 455. Kaip būti tiesiam? 2468, 2476
 • 456. Ką reikia daryti apsimelavus, apgavus ar suklaidinus? 2487
 • 457. Kodėl tiesai būtinas diskretiškumas? 2488-2489, 2491
 • 458. Ar labai slapta išpažinties paslaptis? 2490
 • 459. Kokia atsakomybė tenka visuomenės informavimo priemonėms? 2493-2499
 • 460. Kokią grėsmę kelia žiniasklaida? 2496, 2512
 • 461. Koks meno ir grožio santykis? 2500-2503, 2513
 • 462. Kodėl Devintas įsakymas draudžia lytinį geidulį? 2514, 2515, 2528, 2529
 • 463. Kaip siekti širdies tyrumo? 2520, 2532
 • 464. Ar reikalingas drovumas? 2521-2525, 2533
 • 465. Kaip krikščionis turi žiūrėti į svetimą turtą? 2534-2537, 2552
 • 466. Kas yra pavydas ir kaip jį įveikti? 2538-2540, 2553-2554
 • 467. Kodėl Jėzus reikalauja iš mūsų širdies neturto? 2544-2547, 2555-2557
 • 468. Ko žmogus turėtų labiausiai trokšti? 2548-2550, 2557
 • 469. Kas yra malda? 2558-2565
 • 470. Kaip žmogui ateina į galvą melstis? 2566-2567, 2591
 • 471. Kodėl Abraomas yra besimeldžiančio žmogaus pavyzdys? 2570-2573
 • 472. Kaip meldėsi Mozė? 2574-2577
 • 473. Kokią vietą maldos pasaulyje užima psalmės? 2585-2589, 2596-2597
 • 474. Kaip Jėzus išmoko melstis? 2598-2599
 • 475. Kaip Jėzus meldėsi? 2600-2605
 • 476. Kaip Jėzus meldėsi mirties akivaizdoje? 2605-2606, 2620
 • 477. Kaip mokytis melstis iš Jėzaus? 2607-2614, 2621
 • 478. Kodėl mes manome, kad Dievas mūsų maldą išgirdo? 2615-2616, 2621
 • 479. Ko mes galime išmokti iš Švč. Mergelės Marijos maldos? 2617-2618, 2622, 2674
 • 480. Sveika, Marija 2676-2677
 • 481. Kaip kalbamas Rožinis? 2678
 • 482. Kokią reikšmę malda turėjo pirmiesiems krikščionims? 2624, 2683
 • 483. Kokios pagrindinės krikščionių maldos formos? 2626-2643
 • 484. Kas yra laiminimo malda? 2626-2627
 • 485. Kodėl turime Dievą garbinti? 2626-2628
 • 486. Kodėl turime Dievą prašyti? 2629-2633, 2639-2642
 • 486. Ką reiškia šlovinti Dievą? 2629-2633, 2639-2642
 • 487. Kodėl privalome prašyti Dievą dėl kitų žmonių? 2634-2636, 2647
 • 488. Kodėl privalome Dievui dėkoti? 2637-2638, 2648
 • 489. Ką reiškia šlovinti Dievą? 2639-2642
 • 490. Ar pakanka melstis tik tuomet, kai esi tam nusiteikęs? 2650-2651
 • 491. Ar galima išmokti melstis skaitant Bibliją? 2652-2653
 • 492. Ar asmeninė malda turi ką nors bendra su Bažnyčios malda? 2655-2658, 2662
 • 493. Koks skiriamasis krikščionių maldos bruožas? 2656-2658, 2662
 • 494. Kaip kasdienybė gali tapti maldos mokykla? 2659-2660
 • 495. Ar esame tikri, kad mūsų maldos pasiekia tikslą? 2664-2669, 2680-2681
 • 496. Kam meldžiantis mums reikia Šventosios Dvasios? 741, 2559, 2623, 2630, 2650, 2652, 2670, 2672, 2681, 2736
 • 497. Kodėl pravartu meldžiantis orientuotis į šventuosius? 2683-2684
 • 498. Ar visur galima melstis? 2691, 2696
 • 499. Kada reikia melstis? 2697-2698, 2720
 • 500. Ar daug yra būdų melstis? 2699, 2721
 • 501. Ką vadiname žodine malda? 2700-2704, 2722
 • 502. Ką vadiname mąstymu, kokia jo esmė? 2705-2708
 • 503. Ką vadiname kontempliatyvia malda? 2709-2719, 2724
 • 504. Ką krikščioniui gali duoti mąstymas? 2705-2708, 2723
 • 505. Kodėl malda kartais tampa kova? 2725-2752
 • 506. Ar melsdamasis tarsi kalbiesi su savimi? 2726
 • 507. Ką daryti, jei patiri, jog malda nepadeda? 2735-2737
 • 508. Kodėl kartais melsdamasis nieko nejauti ar net nenori melstis? 2729-2733
 • 509. Ar malda nėra bėgimas nuo tikrovės? 2727
 • 510. Ar visada įmanoma melstis? 2742-2745, 2757
 • 511. Kaip kalbama Viešpaties malda „Tėve mūsų“ 2759-2760
 • 512. Kaip atsirado malda „Tėve mūsų“? 2759
 • 513. Kas sudaro maldą „Tėve mūsų“? 2803-2806, 2857
 • 514. Kokia maldos „Tėve mūsų“ vieta tarp kitų maldų? 2761-2772, 2774, 2776
 • 515. Kodėl mes visiškai pasitikėdami drįstame vadinti Dievą mūsų Tėvu? 2777-2778, 2797-2800
 • 516. Kaip Dievą vadinti Tėvu žmogui, kurio biologinis tėvas / abu biologiniai tėvai jį kankino ar paliko? 2779
 • 517. Kaip mus keičia malda „Tėve mūsų“? 2787-2791, 2801
 • 518. Tai kur tas dangus, kuriame yra mūsų Tėvas? 2794-2796, 2802
 • 519. Ką reiškia žodžiai: „Teesie šventas Tavo vardas“? 2807-2815, 2858
 • 520. Ką reiškia žodžiai: „teateinie Tavo Karalystė?“ 2816-2821, 2859
 • 521. Ką reiškia žodžiai: „teesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“? 2822-2827, 2860
 • 522. Ką reiškia žodžiai: „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien“? 2828-2834, 2861
 • 523. Kodėl žmogus gyvas ne vien duona? 2835
 • 524. Ką reiškia žodžiai: „atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“? 2838-2845, 2862
 • 525. Ką reiškia žodžiai: „neleisk mūsų gundyti“? 2846-2849
 • 526. Ką norime pasakyti prašymu „gelbėk mus nuo pikto“? 2850-2854, 2864
 • 527. Kodėl maldą „Tėve mūsų“ baigiame žodžiu „Amen“? 2855-2856, 2865
Šaltiniai
biblija.lt
Vatikano II Susirinkimo dokumentai: EISkatalikai.lt
Kiti Bažnyčios mokymo šaltiniai: EISkatalikai.lt
Partneriai ir rėmėjai
www.lkrsalpa.org
www.katalikuleidiniai.lt
 
Kiti katekizmai ir susijusi literatūra