Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

 

„Viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų“ (Apd 1, 1–2), reikia matyti Kalėdų ir Velykų slėpinių šviesoje.
KBK, 512

Kūrėjai ir teisės

© IT SPRENDIMO SUMANYTOJAI IR VYKDYTOJAI  – Katalikų interneto tarnyba

Dalė ŠMERAUSKAITĖ (idėja, vadovavimas, struktūrinis projektavimas, html-css programavimas, medžiagos surinkimas/parengimas ir sudėjimas).

Arūnas BUDRECKIS (DB projektavimas ir programavimas).

BENDRADARBIAI

Silvija KNEZEKYTĖ (logo ir grafinis dizainas).

© KBK, KBK Santraukos ir YC klausimų lietuviški tekstai – Lietuvos Vyskupų Konferencijos


Šaltiniai
biblija.lt
Vatikano II Susirinkimo dokumentai: EISkatalikai.lt
Kiti Bažnyčios mokymo šaltiniai: EISkatalikai.lt
Partneriai ir rėmėjai
www.lkrsalpa.org
www.katalikuleidiniai.lt
 
Kiti katekizmai ir susijusi literatūra