Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Antras skyrius. Septyni Bažnyčios sakramentai

Rogier van der Weyden (1423). Septyni sakramentai. Triptikas. Antverpenas (Belgija), Karališkasis dailės muziejus (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)


Bažnyčios sakramentai yra Jėzaus atperkamosios aukos ant kryžiaus vaisius. Triptike vaizduojama bažnyčia, kurioje švenčiami septyni sakramentai. Centre virš visko vyrauja kryžius. Prie Nukryžiuotojo kojų – Jono palaikoma sukrėsta Marija ir dievobaimingosios moterys. Gilumoje celebruojantis kunigas po konsekracijos laiko iškėlęs Ostiją, rodydamas, jog kryžiaus auka sudabartinama švenčiant Eucharistiją duonos ir vyno pavidalais.

Kairiame stačiakampyje matyti šoninė koplyčia, kurioje pavaizduoti Krikšto, vyskupo teikiamo Sutvirtinimo ir Atgailos sakramentai. Tuo tarpu dešiniame matyti vėlgi vyskupo teikiamas Šventimų sakramentas, Santuokos ir Ligonių patepimo sakramentai.

 

 

KBK nuorodos