Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Marija – Kristaus Motina ir Bažnyčios Motina

196.  Kokia prasme palaimintoji Mergelė Marija yra Bažnyčios Motina?

963-966973Palaimintoji Mergelė Marija yra Bažnyčios Motina malonės plotmėje, nes ji pagimdė Dievo Sūnų Jėzų – Kūno, kuris yra Bažnyčia, Galvą. Mirdamas ant kryžiaus, Jėzus ją kaip motiną parodė mokiniui, sakydamas: „Štai tavo motina“ (Jn 19, 27).

197.  Kaip Mergelė Marija padeda Bažnyčiai?

967-970Po savo Sūnaus žengimo į dangų Marija palaiko Bažnyčios pirmienas savo maldomis. Net paimta į dangų, ji ir toliau užtaria savo vaikus, visiems būdama tikėjimo bei meilės pavyzdys ir visiems darydama išganingą įtaką, trykštančią iš Kristaus nuopelnų gausybės. Tikintieji joje įžvelgia laukiamo prisikėlimo įvaizdį bei išankstinį įgyvendinimą ir šaukiasi jos kaip užtarėjos, pagalbininkės, padėjėjos ir tarpininkės.

198.  Kokio pobūdžio kultas teikiamas Švenčiausiajai Mergelei?

971Šis kultas, nors ir ypatingas, iš esmės skiriasi nuo vien Švenčiausiajai Trejybei teikiamo garbinimo. Šio savito pagarbumo kulto apraiškos yra Dievo Motinai skirtosios liturginės šventės ir tokios marijiškosios maldos, kaip rožinis – visos Evangelijos santrauka.

199.  Kokiu būdu palaimintoji Mergelė Marija yra eschatologinė Bažnyčios ikona?

972974-975Žvelgdama į visiškai šventą, kūnu ir siela jau pašlovintą Mariją, Bažnyčia regi joje tai, kuo ji pati pašaukta būti žemėje ir kas ji bus dangiškojoje tėvynėje.