Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

O Dvasia, Viešpatie, nuženk – Veni, Creator Spiritus

O Dvasia, Viešpatie, nuženk Veni, Creator Spiritus
O Dvasia, Viešpatie, nuženk,
savųjų sielose gyvenk,
pripilk malonių iš dangaus
krūtinę tikinčio žmogaus.

Šventos ramybės sklidina,
Aukščiausio Dievo dovana,
šaltinis meilės tu esi
ir žygiams dvasią įkvepi.

Septyniomis dovanomis
sujungi Tėvą su mumis.
Sūnaus žadėta atėjai,
kalbų daugybe prabilai.

Galingai protą mūs apšviesk
ir širdis meile tu paliesk.
Kad nepalūžtų mūs valia,
ją stiprink amžina galia.

Tu blogį sielose naikink,
vienybę, taiką vis gaivink,
vesk mus tvirtai tiesos keliu,
padėk išvengt skaudžių klaidų.

Mums Dievą Tėvą leisk pažint,
jo Sūnų amžiną pamilt.
Dvasia tu meilės jų bendros, –
tave tikėsim visados.

Mes Dievą Tėvą šlovinsim
ir Sūnų prisikėlusį,
ir Dvasiai Šventajai garbė
per amžių amžius vis skambės.
Amen.
Veni, creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prævio
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula.
Amen.

 

KBK nuorodos