Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Kryžiaus ženklas – Signum Crucis

Kryžiaus ženklas Signum Crucis
Vardan Dievo – Tėvo
ir Sūnaus,
ir Šventosios Dvasios. Amen.
In nómine Patris
et Filii
et Spíritus Sancti. Amen.

 

KBK nuorodos