Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Kada ją švęsti?

241.  Kas yra liturginio laiko ašis?

1163-11671193Liturginio laiko ašis yra sekmadienis – visų liturginių metų pamatas ir šerdis, o liturginių metų viršūnė yra kasmetinės Velykos – švenčių šventė.

242.  Kokia yra liturginių metų paskirtis?

1168-11731194-1195Per liturginius metus Bažnyčia švenčia visą Kristaus slėpinį nuo Įsikūnijimo iki šlovingojo sugrįžimo. Nustatytomis dienomis Bažnyčia su ypatinga meile pagerbia palaimintąją Mergelę Mariją, Dievo Motiną, taip pat atmena dėl Kristaus gyvenusius, su juo kentėjusius ir su juo pašlovintus šventuosius.

243.  Kas yra Valandų liturgija?

1174-11781196Valandų liturgija kaip viešoji ir bendroji Bažnyčios malda yra Kristaus malda su savo Kūnu – Bažnyčia. Eucharistijoje švenčiamas Kristaus slėpinys per ją pašventina ir perkeičia kiekvienos dienos laiką. Ją sudaro daugiausia psalmės, kiti Biblijos tekstai, taip pat Tėvų ar dvasios mokytojų skaitiniai.