Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Penki Bažnyčios įsakymai

  1. Dalyvauk Mišiose sekmadieniais bei per kitas privalomąsias šventes ir susilaikyk nuo darbų ar veiklos, galinčių trukdyti šias dienas pašventinti.
  2. Bent kartą per metus išpažink savo nuodėmes.
  3. Bent apie Velykas priimk Eucharistijos sakramentą.
  4. Susilaikyk nuo mėsos ir pasninkauk Bažnyčios nustatytomis dienomis.
  5. Pagal išgales prisidėk prie medžiaginio Bažnyčios išlaikymo.

 

KBK nuorodos