Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Maldos kelias

559.  Ar Bažnyčioje esama įvairių maldos kelių?

2663Bažnyčioje esama įvairių maldos kelių, susijusių su skirtingais istoriniais, socialiniais ir kultūriniais kontekstais. Magisteriumas turi tirti, ar jie atitinka apaštalų tikėjimo tradiciją, o ganytojai ir katechetai – aiškinti jų prasmę, visada susijusią su Jėzumi Kristumi.

560.  Koks yra mūsų maldos kelias?

26642680-2681Mūsų maldos kelias yra Kristus, nes ji, nors ir skirta mūsų Tėvui Dievui, pasiekia jį tik tada, kai bent numanomai meldžiamės Jėzaus vardu. Jo žmogystė iš tiesų yra vienintelis būdas, kuriuo Šventoji Dvasia moko melstis mūsų Tėvui. Todėl liturginės maldos užbaigiamos formule: „Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.“

561.  Koks yra Šventosios Dvasios vaidmuo maldoje?

2670-26722680-2681Kadangi Šventoji Dvasia yra krikščioniškosios maldos vidinė Mokytoja, o „mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti“ (Rom 8, 26), Bažnyčia ragina mus kiekviena proga jos šauktis ir maldauti: „Ateik, Šventoji Dvasia!“

562.  Kokiu požiūriu krikščioniškoji malda yra marijiška?

2673-26792682Dėl ypatingo Marijos bendradarbiavimo su Šventosios Dvasios veikimu Bažnyčia mėgsta melstis Marijai ir su Marija, tobuląja Maldininke, kartu su ja aukštinti Viešpatį ir jo šauktis. Marija iš tiesų „rodo kelią“, kuris yra jos Sūnus, vienintelis Tarpininkas.

563.  Kaip Bažnyčia meldžiasi Marijai?

2676-26782682Pirmiausia Sveika, Marija malda, kuria Bažnyčia prašo Mergelės Marijos užtarimo. Kitos marijiškosios maldos yra rožinis, akatisto himnas, paraklezė, taip pat įvairių krikščioniškųjų tradicijų himnai ir giesmės.