Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Septyni gerieji darbai sielai

1. Nemokantį pamokyti.
2. Abejojančiam patarti. 
3. Nuliūdusį paguosti. 
4. Pikta darantį sudrausti.
5. Įžeidimus atleisti. 
6. Nuoskaudas nukęsti. 
7. Melstis už gyvus ir mirusius.

 

KBK nuorodos