Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Tikiu „nuodėmių atleidimą“

200.  Kaip atleidžiamos nuodėmės?

976-980984-985Pirmas ir pagrindinis nuodėmių atleidimo sakramentas yra Krikštas. Po Krikšto padarytoms nuodėmėms atleisti Kristus įsteigė Sutaikinimo, arba Atgailos, sakramentą, per kurį pakrikštytasis sutaikinamas su Dievu ir Bažnyčia.

201.  Kodėl Bažnyčia turi galią atleisti nuodėmes?

981-983986-987Bažnyčia turi misiją ir galią atleisti nuodėmes, nes tai jai suteikė pats Kristus: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“ (Jn 20, 22–23).