Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik klausimai ir jų sąsajos su KBK

Dvigubas meilės įsakymas

1. Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. 
2. Mylėk savo artimą kaip save patį.

 

KBK nuorodos