Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas poskyris. Maldos apreiškimas

535.  Kodėl pašaukimas melstis yra visuotinis?

2566-2567Todėl, kad Dievas, pirmiausia kūrimu, pašaukia kiekvieną būtybę iš nieko, ir net po nuopuolio žmogus vis dar geba atpažinti savo Kūrėją, tebetrokšdamas To, kuris jį pašaukė būti. Visos religijos ir ypač visa išganymo istorija liudija, kad žmogus trokšta Dievo, tačiau Dievas pirmas nenuilstamai traukia kiekvieną žmogų į slėpiningą susitikimą maldoje.