Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Aistrų moralumas

370.  Kas yra aistros?

1762-17661771-1772Aistros yra jausmai, emocijos arba juslingumo jauduliai – natūralūs žmogaus psichikos dėmenys, skatinantys veikti arba neveikti pagal tai, kas suvokiama kaip gera arba kaip bloga. Pagrindinės aistros yra meilė ir neapykanta, troškimas ir baimė, džiaugsmas, liūdesys, pyktis. Svarbiausia aistra yra meilė, kylanti iš potraukio į gėrį. Mylima tik tai, kas tikrai ar tariamai gera.

371.  Ar aistros yra morališkai geros ar blogos?

1767-17701773-1775Aistros kaip juslingumo jauduliai pačios savaime nei geros, nei blogos; jos geros, kai prisideda prie gero veiksmo, o blogos – priešingu atveju. Jos gali kilti iki dorybių arba smukti iki ydų.