Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Žmogaus veiksmų moralumas

367.  Kokie yra žmogaus veiksmų moralumo šaltiniai?

1749-17541757-1758Žmogaus veiksmų moralumas priklauso nuo trijų šaltinių: pasirinktojo objekto, t. y. tikrojo arba tariamojo gėrio; veikiančiojo subjekto intencijos, t. y. veiksmą motyvuojančio tikslo; veiksmo aplinkybių, įskaitant ir padarinius.

368.  Kada veiksmas yra morališkai geras?

1755-17561759-1760Veiksmas morališkai geras, kai kartu geras ir jo objektas, ir tikslas, ir aplinkybės. Pasirinktasis objektas gali vienas sugadinti visą veiksmą, net jei intencija ir būtų gera. Neleistina daryti blogio, siekiant, kad iš to kiltų gėris. Blogas tikslas gali sugadinti veiksmą, net jei jo objektas savaime ir geras. Ir priešingai, geras tikslas nedaro gero tokio elgesio, kuris blogas dėl savo objekto, nes tikslas nepateisina priemonių. Aplinkybės gali sumažinti ar padidinti veikėjo atsakomybę, bet negali pakeisti pačių veiksmų moralinės kokybės ir savaime blogo veiksmo niekada nepadaro gero.

369.  Ar yra niekada neleistinų veiksmų?

17561761Kai kurie veiksmai niekada neleistini dėl jų objekto (pavyzdžiui, piktžodžiavimas, žmogžudystė, svetimavimas). Jų pasirinkimą lemia valios netvarka, t. y. moralinis blogis, kurio negalima pateisinti iš jo galinčiu kilti gėriu.