Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik klausimai ir jų sąsajos su KBK

Septynios svarbiausios ydos

1. Puikybė
2. Gobšumas
3. Gašlumas
4. Rūstumas
5. Pavydas
6. Rajumas
7. Tingumas

 

KBK nuorodos