Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

5 skirsnis. Jėzus Kristus „nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių“

631S-126Y-104Jėzus „nusileido į žemesniąsias sritis žemėje. O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo“ (Ef 4, 9–10). Tame pačiame Apaštalų tikėjimo simbolio straipsnyje išpažįstamas ir Kristaus nužengimas į pragarus, ir Jo prisikėlimas iš numirusių trečiąją dieną, nes Jo Velykose iš mirties bedugnės ištryško gyvybė:

Tavo Sūnus Jėzus Kristus,
kuris, iš mirties viešpatijos sugrįžęs,
skaidriai nušvito žmonijai
ir gyvena bei viešpatauja per amžius. Amen.529

 

 

 

 

KBKS nuorodos

631, 638126. Kokią vietą mūsų tikėjime užima Kristaus Prisikėlimas?

Jėzaus Prisikėlimas yra mūsų tikėjimą į Kristų vainikuojanti tiesa ir drauge su Kryžiumi esminė Velykų slėpinio dalis.

KBKS 126 kontekstas

YC nuorodos

631104. Ar galima būti krikščionimi ir netikėti prisikėlimu?

 

KBK išnašos

529Ilgoji velykinio šlovinimo forma, 17, in: Romos mišiolas, I Pagrindinis mišiolas, Kaunas–Vilnius, 1987, 279.