Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Malda Bažnyčios laikais

548.  Kaip melsdavosi pirmoji Jeruzalės krikščionių bendruomenė?

2623-2624Apaštalų darbų pradžioje rašoma, kad pirmojoje Jeruzalės bendruomenėje, kurią maldos gyvenimo mokė Šventoji Dvasia, tikintieji „ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų“ (Apd 2, 42).

549.  Kaip Bažnyčios maldoje reiškiasi Šventoji Dvasia?

26232625Šventoji Dvasia, vidinė krikščioniškosios maldos Mokytoja, Bažnyčią moko maldos gyvenimo ir leidžia jai vis giliau kontempliuoti neišmatuojamą Kristaus slėpinį ir vienytis su juo. Apaštališkuosiuose ir kanoniniuose Raštuose atskleistos maldos formos visada išlieka krikščioniškosios maldos pavyzdys.

550.  Kokios yra pagrindinės krikščioniškosios maldos formos?

2643-2644Tai laiminimas ir garbinimas, prašymo ir užtarimo malda, dėkojimas ir šlovinimas. Visas maldos formas aprėpia ir išreiškia Eucharistija.

551.  Kas yra laiminimas?

2626-26272645Laiminimas yra žmogaus atsakas į Dievo dovanas: mes šloviname Visagalį, kuris pirmas mus laimina ir pripildo mus savo dovanomis.

552.  Kaip galima apibūdinti garbinimą?

2628Garbinimas yra žmogaus, pripažįstančio save kūriniu, parpuolimas prieš triskart šventą Kūrėją.

553.  Kokios yra įvairios prašymo maldos formos?

2629-26332646Tai gali būti prašymas atleisti, taip pat nuolankus ir pasitikėjimo kupinas prašymas, susijęs su visomis mūsų reikmėmis, tiek dvasinėmis, tiek medžiaginėmis. Tačiau pirmas trokštinas dalykas yra Karalystės atėjimas.

554.  Kokia yra užtarimo esmė?

2634-26362647Užtarimo esmė – ko nors prašyti dėl kito. Jis mus suartina ir suvienija su Jėzaus malda, kuria jis užtaria Tėvui visus, ypač nusidėjėlius. Užtarimas turi aprėpti ir priešus.

555.  Kada dėkojama Dievui?

2637-26382648Bažnyčia nepaliaujamai dėkoja Dievui, pirmiausia švęsdama Eucharistiją, per kurią Kristus leidžia jai dalyvauti jo paties dėkojime Tėvui. Krikščioniui kiekvienas įvykis tampa dėkojimo dingstimi.

556.  Kas yra šlovinimo malda?

2639-26432649Šlovinimas yra maldos forma, kuria tiesiausiai pripažįstama, kad Dievas yra Dievas. Tai visiškai nesavanaudiška malda; joje Dievui giedama dėl jo paties, ir jis šlovinamas tiesiog dėl to, kad jis yra.