Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Sąžinė

372.  Kas yra sąžinė?

1776-17801795-1797Sąžinė žmogaus viduje yra proto sprendimas, atitinkamu momentu liepiantis daryti gera ir vengti bloga. Dėl jos žmogus suvokia atliksimo arba jau atlikto veiksmo moralinę kokybę ir gali prisiimti atsakomybę už jį. Klausydamasis savo sąžinės, protingas žmogus gali išgirsti jam kalbančio Dievo balsą.

373.  Kokius reikalavimus sąžinei kelia asmens kilnumas?

1780-17821798Žmogaus asmens kilnumas reikalauja, kad sąžinė būtų teisinga (sutarianti su tuo, kas teisinga ir gera proto ir Dievo įstatymo požiūriu). Dėl asmens kilnumo žmogus neturi būti verčiamas elgtis prieš sąžinę ir jam neturi būti trukdoma, neperžengiant bendrojo gėrio ribų, elgtis pagal ją, ypač religijos srityje.

374.  Kaip ugdoma teisinga ir tikra sąžinė?

1783-17881799-1800Teisinga ir tikra sąžinė ugdoma auklėjimu, Dievo žodžio ir Bažnyčios mokymo priėmimu. Ją palaiko Šventosios Dvasios dovanos, jai padeda išmintingų žmonių patarimai. Be to, prie moralinio ugdymo daug prisideda malda ir sąžinės patikrinimas.

375.  Kokiomis normomis sąžinė visada privalo vadovautis?

1789Pagrindinės yra trys: 1) niekada neleistina daryti bloga, norint pasiekti gera; 2) vadinamoji aukso taisyklė: „Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“ (Mt 7, 12); 3) meilė visada gerbia artimą ir jo sąžinę, tačiau tai dar nereiškia, kad kaip gėrį reikia priimti tai, kas objektyviai yra blogis.

376.  Ar spręsdama sąžinė gali klysti?

1790-17941801-1802Žmogus visada privalo paklusti tikram savo sąžinės sprendimui, tačiau spręsdama ji gali ir klysti, ne visada dėl asmeninės kaltės. Todėl žmogui negalima įskaityti dėl nevalingo nežinojimo padaryto blogio, nors objektyviai jis ir lieka blogis. Tad būtina stengtis pataisyti sąžinės klaidas.