Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik klausimai ir jų sąsajos su KBK

Aukso taisyklė (Mt 7, 12)

Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, 
ir jūs patys jiems darykite.

 

KBK nuorodos