Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Trečias poskyris. Maldos gyvenimas

567.  Koks laikas tinkamiausias maldai?

2697-26982720

Maldai tinka bet koks laikas, tačiau Bažnyčia siūlo tikintiesiems tam tikrą ritmą, skirtą nuolatinei maldai maitinti: ryto ir vakaro maldas, maldą prieš valgant ir pavalgius, Valandų liturgiją, sekmadienio Eucharistiją, rožinį ir liturginių metų šventes.

„Dievą turime prisiminti dažniau, negu įkvepiame“ (šv. Grigalius Nazianzietis).

568.  Kaip reiškiasi maldos gyvenimas?

2697-2699Maldai išreikšti ir ja gyventi krikščioniškoji tradicija išlaikė tris formas: žodinę maldą, meditaciją ir kontempliatyviąją maldą. Jų bendras bruožas – širdies susikaupimas.