Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Tikiu „kūno iš numirusių prisikėlimą“

202.  Ką reiškia sąvoka kūnas ir kuo ji svarbi?

9901015Sąvoka kūnas nusakoma žmogaus silpnumo ir mirtingumo būklė. „Kūnas yra išganymo ašis“ (Tertulijonas). Iš tiesų mes tikime į Dievą, kūno Kūrėją; tikime į Žodį, tapusį kūnu, kad atpirktų kūną; tikime kūno prisikėlimą, atbaigiantį jo sukūrimą ir atpirkimą.

203.  Ką reiškia kūno prisikėlimas?

990Tai reiškia, kad galutinis žmogaus būvis nebus vien nuo kūno atskirta dvasinė siela, mūsų mirtingieji kūnai vieną dieną vėl atgis.

204.  Koks sąryšis tarp Kristaus Prisikėlimo ir mūsų prisikėlimo?

9981002-1003Kaip Kristus tikrai prisikėlė iš numirusių ir yra amžinai gyvas, taip paskutinę dieną jis ir visus prikels su negendančiu kūnu: „Kurie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą“ (Jn 5, 29).

205.  Kas mirštant nutinka mūsų sielai ir kūnui?

992-10041016-1018Mirštant siela ir kūnas atsiskiria, kūnas sudūla, o siela, būdama nemirtinga, eina į Dievo teismą ir laukia, kol vėl bus suvienyta su kūnu, kuris, Viešpačiui grįžus, prisikels perkeistas. To, kaip toks prisikėlimas įvyks, supratimas pranoksta mūsų vaizduotę ir protą.

206.  Ką reiškia mirti Kristuje Jėzuje?

1005-10141019Tai reiškia mirti Dievo malonėje be mirtinosios nuodėmės. Kas tiki į Jėzų Kristų ir seka jo pavyzdžiu, tas gali paversti savo mirtį klusnumo ir meilės Tėvui aktu. „Štai tikras žodis: jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime“ (2 Tim 2, 11).