Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Sveika, Karaliene – Salve, Regina

Sveika, Karaliene Salve, Regina
Sveika, Karaliene,
gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės
ištremtieji Ievos vaikai,
tavęs ilgimės,
verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl tu, mūsų Užtarėja,
savo gailestingas akis
į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų,
mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji,
o mieliausioji Mergele Marija!
Salve, Regína,
Mater misericórdiæ,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules filii Evæ.
Ad te suspirámus
geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo María!

 

KBK nuorodos