Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik klausimai ir jų sąsajos su KBK

Septynios Šventosios Dvasios dovanos

1. Išmintis
2. Supratimas
3. Patarimas
4. Tvirtumas
5. Pažinimas
6. Maldingumas
7. Dievo baimė

 

KBK nuorodos