Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Septynios Šventosios Dvasios dovanos

1. Išmintis
2. Supratimas
3. Patarimas
4. Tvirtumas
5. Pažinimas
6. Maldingumas
7. Dievo baimė

 

KBK nuorodos