Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Liturgija – Švenčiausiosios Trejybės veikalas

221.  Kokiu būdu Tėvas yra liturgijos šaltinis ir tikslas?

1077-10831110Liturgijoje Tėvas apipila mus savo palaiminimais dėl mūsų įsikūnijusiame, mirusiame ir prisikėlusiame Sūnuje ir išlieja mūsų širdyse Šventąją Dvasią. Kartu Bažnyčia šlovina Tėvą garbinimu, gyriumi, dėkojimu ir maldauja jo Sūnaus bei Šventosios Dvasios dovanos.

222.  Kaip liturgijoje veikia Kristus?

1084-1090Bažnyčios liturgijoje Kristus pirmiausia žymi ir įgyvendina savo Velykų slėpinį. Apaštalams duodamas Šventąją Dvasią, jiems ir jų įpėdiniams jis suteikė galią vykdyti išganymo darbą per Eucharistijos auką ir sakramentus, kuriuose jis pats veikia, perduodamas savo malonę visų laikų ir viso pasaulio tikintiesiems.

223.  Kaip Bažnyčios liturgijoje veikia Šventoji Dvasia?

1091-11091112Liturgijoje Šventoji Dvasia ir Bažnyčia kuo glaudžiausiai bendradarbiauja. Šventoji Dvasia parengia Bažnyčią Viešpaties sutikimui, primena ir parodo Kristų susirinkusiųjų tikėjimui, padaro esamą ir įgyvendina Kristaus slėpinį, suvienija Bažnyčią su Kristaus gyvenimu bei misija ir padaro vaisingą jai dovanotąją bendrystę.