Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas poskyris. Žmogaus asmens kilnumas

1700S-358Y-280Žmogaus asmens kilnumo pagrindas – jo sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą (1 skirsnis); tą kilnumą vainikuoja žmogaus pašaukimas į dieviškąją palaimą (2 skirsnis); jos siekti žmogus privalo laisvai (3 skirsnis). Sąmoningai veikdamas (4 skirsnis), žmogus arba laikosi Dievo pažadėto ir sąžinės patvirtinto gėrio, arba elgiasi priešingai (5 skirsnis). Save ugdydami, žmonės auga iš vidaus; tai daryti padeda visas jų juslinis ir dvasinis gyvenimas (6 skirsnis). Malonės padedami, jie ugdo dorybes (7 skirsnis), vengia nuodėmės, o nusidėję patiki save kaip sūnus palaidūnas1 dangiškojo Tėvo gailestingumui (8 skirsnis). Taip jie pasiekia tobulą gailestingąją meilę.

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

1699-1715358. Iš ko kyla žmogaus kilnumas?

Žmogaus asmens kilnumas kyla iš jo sukūrimo pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Apdovanotas dvasine ir nemirtinga siela, protu ir laisva valia žmogus yra skirtas Dievui ir su savo siela bei kūnu pašauktas amžinajai palaimai.

KBKS 358 kontekstas

YC nuorodos

1700-1700280. Kaip krikščionys pagrindžia žmogaus orumą?

 

KBK išnašos

1Plg. Lk 15, 11–31.