Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas poskyris. Tikiu į Dievą Tėvą

198S-36Mūsų tikėjimo išpažinimas prasideda žodžiu Dievas, nes Dievas yra „pirmas“ ir „paskutinis“ (Iz 44, 6), visa ko Pradžia ir Pabaiga. „Credo“ prasideda žodžiais Dievas Tėvas, nes Tėvas yra pirmasis Švenčiausiosios Trejybės Asmuo; mūsų Tikėjimo simbolis prasideda dangaus ir žemės sukūrimu, nes kūrimas yra visų Dievo darbų pradžia ir pagrindas.

 

 

 

 

KBKS nuorodos

198-19936. Kodėl Tikėjimo išpažinimas prasideda žodžiais: „Tikiu į Dievą“?

Todėl, kad teiginys „tikiu į Dievą“ yra svarbiausias, visų kitų tiesų apie žmogų bei pasaulį ir viso į Dievą tikinčiųjų gyvenimo šaltinis.

KBKS 36 kontekstas