Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Dvylika Šventosios Dvasios vaisių

1. Meilė
2. Džiaugsmas
3. Ramybė
4. Kantrybė
5. Didžiadvasiškumas
6. Gerumas
7. Maloningumas
8. Romumas
9. Ištikimybė
10. Kuklumas
11. Susivaldymas
12. Skaistumas

 

KBK nuorodos