Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik klausimai ir jų sąsajos su KBK

Dvylika Šventosios Dvasios vaisių

1. Meilė
2. Džiaugsmas
3. Ramybė
4. Kantrybė
5. Didžiadvasiškumas
6. Gerumas
7. Maloningumas
8. Romumas
9. Ištikimybė
10. Kuklumas
11. Susivaldymas
12. Skaistumas

 

KBK nuorodos