Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik klausimai ir jų sąsajos su KBK

KATEKIZMAS.LT
KB katekizmas, 2015
 
KBKS nuorodos

1699-1715358. Iš ko kyla žmogaus kilnumas?

Žmogaus asmens kilnumas kyla iš jo sukūrimo pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Apdovanotas dvasine ir nemirtinga siela, protu ir laisva valia žmogus yra skirtas Dievui ir su savo siela bei kūnu pašauktas amžinajai palaimai.

KBKS 358 kontekstas

YC nuorodos

1699280. Kaip krikščionys pagrindžia žmogaus orumą?