Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 385,386,387,388,389,390,396,397,398,399,400 Rasta: 11

400 Suiro jų pirmapradžio teisumo sąlygota darna; dvasinės sielos galios nustojo valdžiusios kūną;280 tarp vyro ir moters atsirado įtampa;281 jų santykius paženklino geismas ir troškimas valdyti.282 Darna su kūrinija sutriko: regimoji kūrinija tapo žmogui svetima ir priešiška.283 Dėl žmogaus kaltės kūrinija pateko pragaišties vergovėn.284 Pagaliau atsirado ir aiškiai nurodytasis neklusnumo padarinys:285 žmogus, iš žemės paimtas, į dulkę sugrįš.286 Mirtis įžengė į žmonijos istoriją.287

1 2

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

280Plg. Pr 3, 7.

281Plg. Pr 3, 11–13.

282Plg. Pr 3, 16.

283Plg. Pr 3, 17. 19.

284Plg. Rom 8, 21.

285Plg. Pr 2, 17.

286Plg. Pr 3, 19.

287Plg. Rom 5, 12.