Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 1265 Rasta: 1

1265 Krikštas ne tik nuplauna visas nuodėmes, jis taip pat padaro naujatikį „nauju kūriniu“63, Dievo įvaikiu,64 kuris tampa „dieviškosios prigimties dalininku“65, Kristaus nariu66 ir Jo bendraįpėdiniu,67 Šventosios Dvasios šventove.68

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

63Plg. 2 Kor 5, 17.

64Plg. Gal 4, 5–7.

65Plg. 2 Pt 1, 4.

66Plg. 1 Kor 6, 15; 12, 27.

67Plg. Rom 8, 17.

68Plg. 1 Kor 6, 19.