Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

KATEKIZMAS.LT
 

Ketvirta dalis. Krikščioniškoji malda

Miniatiūra iš Dionizo vienuolyno Atoso kalne (kodeksas 587), nutapyta Konstantinopolyje apie 1059 metus.

Kristus malda kreipiasi į Tėvą (plg. 2599 skiltį). Jis meldžiasi vienas. Jo mokiniai iš tolo pagarbiai į Jį žiūri. Šv. Petras, apaštalų vyriausiasis, atsigręžęs į kitus, rodo Tą, kuris yra krikščioniškosios maldos Mokytojas ir Kelias (plg. 2607 skiltį): „Viešpatie, išmokyk mus melstis“ (Lk 11, 1).