Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 528, 724 Rasta: 2

528 Epifanija yra Jėzaus, kaip Izraelio Mesijo, Dievo Sūnaus ir pasaulio Gelbėtojo, parodymas Jo krikšto Jordano upėje metu, Kanos vestuvėse233 ir tada, kai iš Rytų atkeliavę „išminčiai“ pagarbino Jėzų.234 Į tuos išminčius, atstovaujančius aplinkinių kraštų pagonių religijoms, Evangelijoje žiūrima kaip į pirmuosius atstovus tų tautų, kurios priims Gerąją per Įsikūnijimą įvykusio išganymo Naujieną. Tai, kad išminčiai atvyksta į Jeruzalę pagarbinti gimusio Žydų karaliaus,235 rodo, jog mesijinės Dovydo žvaigždės šviesoje236 jie Izraelyje ieško to, kuris bus tautų valdovas.237 Jų atvykimas reiškia, jog pagonys gali surasti Jėzų ir pagarbinti Jį kaip Dievo Sūnų ir pasaulio Gelbėtoją tik kreipdamiesi į žydus238 ir iš jų gavę mesijinį pažadą, tokį, koks yra Senajame Testamente.239 Epifanija reiškia, kad visi pagonys įžengia į patriarchų šeimą240 ir įgyja Israeliticam dignitatem (Izraelio tautos garbingumą)241.

724 Marijoje Šventoji Dvasia apreiškė Tėvo Sūnų, tapusį Mergelės Sūnumi. Marija yra degantis galutinės Teofanijos krūmas: kupina Šventosios Dvasios, ji rodo nuolankiai įsikūnijusį Žodį ir leidžia Jį pažinti vargdieniams94 bei pirmiesiems pagonių tautų atstovams.95

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

233Plg. Marijos giesmės prieg., Kristaus Apsireiškimas, in: Valandų liturgija, t. 1, Vilnius, 2011, p. 511.

234Plg. Mt 2, 1.

235Plg. Mt 2,2.

236Plg. Sk 24, 17; Apr 22, 16.

237Plg. Sk 24, 17–19.

238Plg. Jn 4, 22.

239Plg. Mt 2, 4–6.

240Plg. Šv. Leonas Didysis, Sermo 33, 3: CCL 138, 173 (PL 54, 242).

241Velyknaktis, 26, in: Romos mišiolas, I Pagrindinis mišiolas, Kaunas–Vilnius, 1987, p. 283.

94Plg. Lk 1, 15–19.

95Plg. Mt 2, 11.