KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirma dalis. Tikėjimo išpažinimas

Pirmas skyrius. „Aš tikiu“ – „Mes tikime“ [26-184]
Pirmas poskyris. Žmogus yra pajėgus pažinti Dievą [27-49]
I. Žmogus trokšta Dievo
II. Keliai į Dievo pažinimą
III. Bažnyčia apie Dievo pažinimą
IV. Kaip kalbėti apie Dievą?
Glaustai
Antras poskyris. Dievas pasitinka žmogų [50-141]
1 skirsnis. Dievo Apreiškimas [51-73]
2 skirsnis. Dieviškojo Apreiškimo perdavimas [74-100]
3 skirsnis. Šventasis Raštas [101-141]
Trečias poskyris. Žmogaus atsakymas Dievui [142-184]
1 skirsnis. Aš tikiu [144-165]
2 skirsnis. Mes tikime [166-184]
Credo
Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas [185-1065]
Tikėjimo simboliai [185-197]
Pirmas poskyris. Tikiu Dievą Tėvą [198-421]
1 skirsnis. „Tikiu Dievą Tėvą Visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją“ [199-421]
Antras poskyris. Tikiu Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų [422-682]
2 skirsnis. „Ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį“ [430-455]
3 skirsnis. „Jėzus Kristus prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“ [456-570]
4 skirsnis. „Jėzus Kristus kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas“ [571-630]
5 skirsnis. Jėzus Kristus „nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių“ [631-658]
6 skirsnis. Jėzus „įžengė į dangų ir sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje“ [659-667]
7 skirsnis. „Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“ [668-682]
Trečias poskyris. Tikiu Šventąją Dvasią [683-1065]
8 skirsnis. „Tikiu Šventąją Dvasią“ [687-747]
9 skirsnis. „Tikiu šventąją, visuotinę Bažnyčią“ [748-975]
10 skirsnis. „Tikiu nuodėmių atleidimą“ [976-987]
11 skirsnis. „Tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą“ [988-1019]
12 skirsnis. „Tikiu amžinąjį gyvenimą“ [1020-1060]
„AMEN“ [1061-1065]
 

III a. pradžios Priscilės katakombų Romoje freskos fragmentas. Ankstyviausias Švenčiausiosios Mergelės Marijos paveikslas.

Vienas seniausių krikščioniškojo meno paveikslų vaizduoja Dievo Sūnaus, gimusio iš Mergelės Marijos, Įsikūnijimo paslaptį, esančią krikščionių tikėjimo centre.

Kairėje pusėje žmogaus figūra rodo žvaigždę virš Mergelės su kūdikiu: tai pranašas, tikriausiai Balaamas, kuris skelbia, kad „žvaigždė patekės iš Jokūbo, skeptras pa kils iš Izraelio“ (Sk 24, 17). Tai Senosios Sandoros lūkesčių simbolis, tai nupuolusi žmonija šaukiasi Gelbėtojo ir Atpirkėjo (plg. 27, 528 skiltis).

Ši pranašystė įvyko, Jėzui Kristui, žmogumi tapusiam Dievo Sūnui, Šventosios Dvasios veikimu pradėtam, gimus iš Mergelės Marijos (plg. 27, 53, 422, 488 skiltis). Marija Jį pagimdė ir atidavė žmonėms. Tuo ji yra pats tyriausias Bažnyčios atvaizdas (plg. 967 skiltį).

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003