KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Antras poskyris. Tikiu Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų

3 skirsnis. „Jėzus Kristus prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“

1 skirsnelis. Dievo Sūnus tapo žmogumi [456-483]
I. Kodėl Žodis tapo kūnu?
II. Įsikūnijimas
III. Tikras Dievas ir tikras Žmogus
IV. Kaip Dievo Sūnus yra žmogumi?
Žmogiškoji Kristaus siela ir pažinimas
Žmogiškoji Kristaus valia
Tikras Kristaus kūnas
Įsikūnijusiojo Žodžio širdis
Glaustai
2 skirsnelis. „...Prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“ [484-511]
I. Prasidėjo iš Šventosios Dvasios...
II. ... gimė iš Mergelės Marijos
Išankstinis Marijos paskyrimas
Nekaltasis Prasidėjimas
„Tebūna man, kaip tu pasakei...“
Dieviškoji Marijos motinystė
Marijos mergystė
Marija – „visuomet Mergelė“
Mergaitiškoji Marijos motinystė Dievo plane
Glaustai
3 skirsnelis. Kristaus gyvenimo paslaptys [512-570]
I. Visas Kristaus gyvenimas yra slėpinys
Bendrieji Jėzaus paslapčių bruožai
Mūsų dalyvavimas Jėzaus paslaptyse
II. Jėzaus vaikystės ir uždarojo gyvenimo paslaptys
Pasirengimas
Kalėdų paslaptis
Jėzaus vaikystės paslaptys
Jėzaus uždarojo gyvenimo paslaptys
III. Viešojo Jėzaus gyvenimo paslaptys
Jėzaus krikštas
Jėzaus gundymas
„Prisiartino Dievo karalystė“
Dievo karalystės skelbimas
Dievo karalystės ženklai
„Karalystės raktai“
Atsimainymas – karalystės nuojauta
Jėzaus atvykimas į Jeruzalę
Jėzaus mesijinis įžengimas į Jeruzalę
Glaustai
  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003