KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Įvadai

Santrumpos
Jonas Paulius II. Apaštalinė konstitucija „Fidei depositum“
 

Knygos viršelio emblema yra perpiešta iš krikščioniško sarkofago, esančio III a. pabaigos Domitilės katakombose.

Šiuo bukoliniu pagoniškos kilmės paveikslu krikščionys pasinaudoja kaip poilsio ir laimės, kurią mirusiojo siela randa amžinajame gyvenime, simboliu.

Paveikslas primena ir kai kuriuos šį katekizmą apibūdinančius aspektus: Kristų Gerąjį ganytoją, kuris savo autoritetu (lazda) veda ir saugo tikinčiuosius (aveles), traukia juos prie savęsa melodinga tiesos simfonija (fleita) ir leidžia jiems pailsėti „Gyvybės medžio“, atperkančio ir dangų atveriančio Kryžiaus, paunksnėje.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS
Kaunas: Tarpdiecezinės katechetikos komisijos leidykla, 1996. – 676 p.

ISBN 9986-556-50-3

UDK 23/28
Ka 575

Kiti tekstai šio leidinio tituliniame puslapyje:

Libreria Editrice Vaticana omnia sibi vindicat iura. Sine ciusdem licentia scripto data nemini liceat hunc Catechismum denuo imprimere aut in aliam linguam vertere.

Libreria Editrice Vaticana pasilieka sau visas leidybines teises. Be jos duoto raštiško sutikimo niekam neleidžiama Katekizmą iš naujo spausdinti arba versti į kitą kalbą.

Galutinė Katalikų Bažnyčios Katekizmo vertimo į lietuvių kalbą redakcija bus padaryta atspausdinus norminį Katekizmą lotynų kalba.

Norminis lotynų kalbos tekstas, © 1997, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano

Vertimas lietuvių kalba, © 1996, Lietuvos Vyskupų Konferencija, Libreria Editrice Vaticana

Tolesni įvadai yra sudaryti, tekstas maketuotas, išnašos numeruojamos pagal norminį 1997 m. leidimą lotynų kalba. Šioje svetainėje skelbiamas Katekizmo tekstas yra papildytas ir pataisytas Lietuvos Vyskupų Konferencijos nurodymu 2003 metais pagal tą patį norminį leidimą lotynų kalba.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003