KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas

Pirmas poskyris. Tikiu Dievą Tėvą

1 skirsnis. „Tikiu Dievą Tėvą Visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją“ [199-421]
1 skirsnelis. Tikiu Dievą [199-231]
I. „Tikiu vieną Dievą“
II. Dievas apreiškia savo vardą
III. Dievas, „Kuris yra“, yra tiesa ir meilė
IV. Svarbu tikėti vienintelį Dievą
Glaustai
2 skirsnelis. Tėvas [232-267]
I. „Vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“
II. Dievas apsireiškia kaip Trejybė
III. Švenčiausioji Trejybė tikėjimo moksle
IV. Dieviškieji darbai ir Trejybės Asmenų siuntimai
Glaustai
3 skirsnelis. Visagalis [268-278]
„Visa, kas Jam patinka, Jis padaro“ (Ps 115, 3)
„Tu esi gailestingas visiems, nes Tu visa gali“ (Išm 11, 23)
Tariamo Dievo silpnumo paslaptis
Glaustai
4 skirsnelis. Kūrėjas [279-324]
I. Katechezė apie sukūrimą
II. Sukūrimas – Švenčiausiosios Trejybės darbas
III. „Pasaulis sukurtas Dievo garbei“
IV. Kūrimo paslaptis
V. Dievas vykdo savo planą: tai Dievo apvaizda
Glaustai
5 skirsnelis. Dangus ir žemė [325-354]
I. Angelai
II. Regimasis pasaulis
Glaustai
6 skirsnelis. Žmogus [355-384]
I. „Pagal Dievo paveikslą“
II. „Kūnu ir siela vienas asmuo“
III. „Sukūrė vyrą ir moterį“
IV. Žmogus rojuje
Glaustai
7 skirsnelis. Nuopuolis [385-421]
I. Kur gausu nuodėmės, ten dar gausiau malonės
II. Angelų nuopuolis
III. Gimtoji nuodėmė
IV. „Tu jo nepalikai mirties valdžioje“
Glaustai

198  Mūsų tikėjimo išpažinimas prasideda žodžiu Dievas, nes Dievas yra „pirmas“ ir „paskutinis“ (Iz 44, 6), visa ko Pradžia ir Pabaiga. Credo prasideda žodžiais Dievas Tėvas, nes Tėvas yra pirmasis Švenčiausiosios Trejybės Asmuo; mūsų Simbolis prasideda dangaus ir žemės sukūrimu, nes kūrimas yra visų Dievo darbų pradžia ir pagrindas.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003