KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas: gyventi Šventojoje Dvasioje

Pirmas poskyris. Žmogaus asmens kilnumas [1700-1876]
1 skirsnis. Žmogus – Dievo paveikslas [1701-1715]
Glaustai
2 skirsnis. Mūsų pašaukimas būti laimingiems [1716-1729]
I. Palaiminimai
II. Laimės troškimas
III. Krikščioniškoji laimė
Glaustai
3 skirsnis. Žmogaus laisvė [1730-1748]
I. Laisvė ir atsakomybė
II. Žmogaus laisvė išganymo Ekonomijoje
Glaustai
4 skirsnis. Žmogaus veiksmų dorinė vertė [1749-1761]
I. Dorumo šaltiniai
II. Geri ir blogi veiksmai
Glaustai
5 skirsnis. Aistrų dorinė vertė [1762-1775]
I. Aistros
II. Aistros ir dorinis gyvenimas
Glaustai
6 skirsnis. Sąžinė [1776-1802]
I. Sąžinės sprendimas
II. Sąžinės ugdymas
III. Rinktis pagal sąžinę
IV. Klaidinga sąžinė
Glaustai
7 skirsnis. Dorybės [1803-1845]
I. Žmogiškosios dorybės
II. Dieviškosios dorybės
III. Šventosios Dvasios dovanos ir vaisiai
Glaustai
8 skirsnis. Nuodėmė [1846-1876]
I. Gailestingumas ir nuodėmė
II. Nuodėmės apibrėžimas
III. Nuodėmių suskirstymas
IV. Nuodėmės sunkumas: sunkioji (mirtinoji) ir lengvoji nuodėmė
V. Nuodėmės išplitimas
Glaustai
Antras poskyris. Žmonių bendruomenė [1877-1948]
1 skirsnis. Asmuo ir visuomenė [1878-1896]
I. Bendruomeninis žmogaus pašaukimo pobūdis
II. Atsivertimas ir visuomenė
Glaustai
2 skirsnis. Dalyvavimas visuomenės gyvenime [1897-1927]
I. Valdžia
II. Bendroji gerovė
III. Atsakomybė ir bendradarbiavimas
Glaustai
3 skirsnis. Socialinis teisingumas [1928-1948]
I. Pagarba žmogaus asmeniui
II. Žmonių lygybė ir skirtumai tarp jų
III. Žmonių solidarumas
Glaustai
Trečias poskyris. Dievo teikiamas išganymas: Įstatymas ir malonė [1949-2051]
1 skirsnis. Dorinis įstatymas [1950-1986]
I. Prigimtinis dorinis įstatymas
II. Senasis Įstatymas
III. Naujasis, arba Evangelijos, Įstatymas
Glaustai
2 skirsnis. Malonė ir nuteisinimas [1987-2029]
I. Nuteisinimas
II. Malonė
III. Nuopelnai
IV. Krikščioniškasis šventumas
Glaustai
3 skirsnis. Bažnyčia – motina ir auklėtoja [2030-2051]
I. Dorinis gyvenimas ir Bažnyčios Mokymas
II. Bažnyčios įsakymai
III. Dorinis gyvenimas ir misionieriškas liudijimas
Glaustai
Dešimt įsakymų

1699  Žmogaus pašaukimą įprasmina gyvenimas Šventojoje Dvasioje (pirmas poskyris). Šis gyvenimas yra Dievo meilė ir žmonių solidarumas (antras poskyris). Jis yra suteiktas dovanai kaip išganymas (trečias poskyris).

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003