KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas: gyventi Šventojoje Dvasioje

Trečias poskyris. Dievo teikiamas išganymas: Įstatymas ir malonė

1 skirsnis. Dorinis įstatymas [1950-1986]
I. Prigimtinis dorinis įstatymas
II. Senasis Įstatymas
III. Naujasis, arba Evangelijos, Įstatymas
Glaustai
2 skirsnis. Malonė ir nuteisinimas [1987-2029]
I. Nuteisinimas
II. Malonė
III. Nuopelnai
IV. Krikščioniškasis šventumas
Glaustai
3 skirsnis. Bažnyčia – motina ir auklėtoja [2030-2051]
I. Dorinis gyvenimas ir Bažnyčios Mokymas
II. Bažnyčios įsakymai
III. Dorinis gyvenimas ir misionieriškas liudijimas
Glaustai
Dešimt įsakymų

1949  Į laimę pašauktam, bet nuodėmės sužeistam žmogui reikalingas Dievo teikiamas išganymas. Dievo pagalba jam ateina Kristuje per Įstatymą, kuris žmogui vadovauja, ir per malonę, kuri jį stiprina:

Darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti! (Fil 2, 12–13).
  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003