KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas: gyventi Šventojoje Dvasioje

Antras poskyris. Žmonių bendruomenė

1 skirsnis. Asmuo ir visuomenė [1878-1896]
I. Bendruomeninis žmogaus pašaukimo pobūdis
II. Atsivertimas ir visuomenė
Glaustai
2 skirsnis. Dalyvavimas visuomenės gyvenime [1897-1927]
I. Valdžia
II. Bendroji gerovė
III. Atsakomybė ir bendradarbiavimas
Glaustai
3 skirsnis. Socialinis teisingumas [1928-1948]
I. Pagarba žmogaus asmeniui
II. Žmonių lygybė ir skirtumai tarp jų
III. Žmonių solidarumas
Glaustai

1877  Žmonijos pašaukimas yra padaryti matomą Dievo paveikslą ir pačiai būti pakeistai pagal Vienatinio Dievo Sūnaus paveikslą. Šis pašaukimas yra asmeninis, kadangi kiekvienas žmogus yra pašauktas į dieviškąją laimę; bet į ją taip pat yra pašaukta visa žmonių bendruomenė.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003