KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Dešimt įsakymų

Antras poskyris. „Mylėk savo artimą kaip save patį“

4 skirsnis. Ketvirtas įsakymas [2197-2257]
I. Šeima Dievo plane
Šeimos prigimtis
Krikščioniškoji šeima
II. Šeima ir visuomenė
III. Šeimos narių pareigos
Vaikų pareigos
Tėvų pareigos
IV. Šeima ir Dievo karalystė
V. Visuomenės valdžia
Valdžios pareigos
Piliečių pareigos
Valstybė ir Bažnyčia
Glaustai
5 skirsnis. Penktas įsakymas [2258-2330]
I. Pagarba žmogaus gyvybei
Šventosios istorijos liudijimas
Būtinoji gintis
Tyčinė žmogžudystė
Nėštumo nutraukimas (abortas)
Eutanazija
Savižudybė
II. Pagarba žmogaus orumui
Pagarba kito žmogaus sielai. Papiktinimas
Pagarba sveikatai
Pagarba žmogui ir moksliniai tyrinėjimai
Pagarba kūno neliečiamybei
Pagarba mirusiems
III. Taikos gynimas
Taika
Vengti karo
Glaustai
6 skirsnis. Šeštas įsakymas [2331-2400]
I. „Sukūrė juos vyrą ir moterį...“
II. Pašaukimas į skaistumą
Asmens nepažeistumas
Visiškas atsidavimas
Įvairios skaistumo formos
Nusižengimai skaistumui
Skaistumas ir homoseksualizmas
III. Sutuoktinių meilė
Santuokinė ištikimybė
Santuokos vaisingumas
Vaikai – dovana
IV. Nusižengimai santuokos orumui
Ištuoka
Kiti nusižengimai santuokos orumui
Glaustai
7 skirsnis. Septintas įsakymas [2401-2463]
I. Žemiškųjų gėrybių paskirtis visiems žmonėms ir privatinė nuosavybė
II. Pagarba žmonėms ir jų turtui
Pagarba svetimam turtui
Pagarba kūrinijos nepažeistumui
III. Socialinis Bažnyčios mokymas
IV. Ūkinė veikla ir socialinis teisingumas
V. Teisingumas ir tarptautinis solidarumas
VI. Varguolių meilė
Glaustai
8 skirsnis. Aštuntas įsakymas [2464-2513]
I. Gyventi tiesoje
II. „Liudyti tiesą“
III. Nusižengimai tiesai
IV. Pagarba tiesai
V. Visuomenės informavimo priemonių naudojimas
VI. Tiesa, grožis ir sakralinis menas
Glaustai
9 skirsnis. Devintas įsakymas [2514-2533]
I. Širdies skaistinimas
II. Kova dėl tyrumo
Glaustai
10 skirsnis. Dešimtas įsakymas [2534-2557]
I. Geismų sukeliama netvarka
II. Šventosios Dvasios troškimai
III. Širdies neturtas
IV. „Trokštu regėti Dievą“
Glaustai
Jėzus tarė savo mokiniams: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 13, 34).

2196  Į klausimą, koks yra pirmas įsakymas, Jėzus atsakė: „Pirmasis yra šis: Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Antrasis: Mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu“ (Mk 12, 29–31).

Apaštalas šv. Paulius apie tai primena: „Kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai: Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė“ (Rom 13, 8–10).

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003