KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Malda krikščionio gyvenime

Pirmas poskyris. Maldos apreiškimas

Visuotinis pašaukimas melstis [2566-2567]
1 skirsnis. Senajame Testamente [2568-2597]
Kūrinija – maldos šaltinis
Pažadas ir tikėjimo malda
Mozė ir tarpininko malda
Dovydas ir karaliaus malda
Elijas, pranašai ir širdies atsivertimas
Psalmės – bendruomenės malda
Glaustai
2 skirsnis. Laiko pilnatvei atėjus [2598-2622]
Jėzus meldžiasi
Jėzus moko melstis
Jėzus išklauso maldą
Švenčiausiosios Mergelės Marijos malda
Glaustai
3 skirsnis. Bažnyčios laikas [2623-2649]
I. Laiminimas ir garbinimas
II. Prašymo malda
III. Užtarimo malda
IV. Dėkojimo malda
V. Šlovinimo malda
Glaustai
  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003