KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Malda krikščionio gyvenime

Antras poskyris. Maldos tradicija

1 skirsnis. Prie maldos šaltinių [2652-2662]
Dievo žodis
Bažnyčios liturgija
Dieviškosios dorybės
„Šiandien“
Glaustai
2 skirsnis. Maldos kelias [2663-2682]
Malda Tėvui
Malda Jėzui
„Ateik, Šventoji Dvasia“
Vienybėje su Švenčiausiąja Dievo Motina
Glaustai
3 skirsnis. Maldos vadovai [2683-2696]
„Liudytojų debesis“
Maldos tarnai
Maldai tinkamos vietos
Glaustai

2650  Malda nėra vien nevalingai prasiveržęs vidinis impulsas: melstis reikia panorėti. Juo labiau neužtenka žinoti, ką apie maldą apreiškia Šventasis Raštas: melstis reikia ir mokytis. Dėl to Šventoji Dvasia gyvu perdavimu (šventąja Tradicija) moko Dievo vaikus melstis „tikinčioje ir besimeldžiančioje Bažnyčioje“1.

2651  Krikščioniškos maldos tradicija yra viena iš formų, kuriomis vystoma tikėjimo tradicija, ypač ją apmąstant ir studijuojant tikintiesiems, kurie saugo savo širdyje išganymo Ekonomijos įvykius bei žodžius ir gilinasi į savo pačių patiriama dvasinę tikrovę.2

Išnašos

1 DV 8.

2 Plg. DV 8.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003